Hoiva-avustaja

Ammatit Julkaistu

Hoiva-avustaja työskentelee terveydenhuollon avustavissa tehtävissä esimerkiksi hoiva- ja vanhainkodeissa, asumispalveluyksiköissä tai kotihoidossa. Hoiva-avustajan työtehtävät liittyvät asiakkaiden perustarpeista huolehtimiseen sekä erilaisiin tukea vaativiin tehtäviin, kuten siivoukseen tai asiointiin. Ammatissa vaaditaan vuorovaikutustaitoja, vastuullisuutta ja huolellisuutta.

Terveys- ja sosiaalihuollon julkiset ja yksityiset yksiköt, järjestöt sekä yrittäjinä.

Selaa avoimia työpaikkoja: Hoiva-avustaja

Hoiva-avustajan tulee osata huolehtia asiakkaan tai potilaan perustarpeiden hoitamisesta. Ammatissa tarvitaan kiinnostusta erityisesti vanhus- ja vammaistyötä kohtaan. Hoiva-avustaja ei kuitenkaan voi osallistua lääkehoitoon.

Ihmisläheinen työ edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja sekä ryhmätyötaitoja. Ammatissa tarvitaan myös oma-aloitteisuutta ja itsenäistä työskentelyotetta. Työ edellyttää vastuullisuutta, luottamuksellisuutta ja täsmällisyyttä.

Riittävä suomen kielen taito on tarpeen ammatissa toimimiseksi. Tietoteknisestä osaamisesta on ammatissa hyötyä. Hoiva-avustajan on usein sopeuduttava vuorotyöhön.

Ammatti edellyttää hyvää terveyttä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut suosituksen hoiva-avustajan tehtävänkuvasta, osaamisvaatimuksista ja niihin vastaavasta koulutuksesta iäkkäiden palveluissa. Suosituksen mukainen koulutus muodostuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon kahdesta tutkinnon osasta:

  • kasvun ja osallisuuden edistäminen  
  • ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala  

Koulutus ei johda tutkintoon, mutta se antaa valmiuksia vanhus- ja vammaispalvelujen avustaviin tehtäviin.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mikäli yksikön toiminnan kannalta hoiva-avustajien lääkehoitoon osallistuminen on välttämätöntä, tulee hoiva-avustajalla olla suoritettuna lääkehoidon koulutus, osaaminen varmistettu ja lääkärin myöntämä kirjallinen lääkehoitolupa.  Hoiva-avustajan lääkehoitolupa on aina asiakas- ja tai lääkekohtainen. Hoiva-avustaja ei voi myöskään itsenäisesti vastata asiakkaan lääkehoidosta, eikä toteuttaa lääkehoitoa yksin.

Mediaanipalkka

2320 €/kk

Yksityinen sektori

2236 €/kk

Julkinen sektori

2371 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto