Huolitsija

Ammatit Julkaistu

Huolitsija työskentelee huolintaliikkeessä tuonti- ja vientikuljetusten järjestelytehtävissä. Huolitsija toimii välikätenä asiakkaan ja kuljetusyhtiön välillä, hoitaen esimerkiksi rahtien varaamisen, kuljetusasiakirjojen käsittelyn, tullimuodollisuudet ja tarvittaessa varastoinnin. Ammatissa on tunnettava eri kuljetusmahdollisuudet sekä tuontiin ja vientiin liittyvät määräykset. Tehtävien hoito edellyttää tarkkuutta, organisointikykyä, palveluhenkisyyttä ja kielitaitoa.

Huolitsijalla tulee olla vahva logistiikka-alan osaaminen. Huolitsijan on oltava perillä kuljetusalan käytännöistä, mukaan lukien eri kuljetusmuodot, reititykset, varastointi ja tullikäytännöt. Ammatissa täytyy olla tarkka ja huolellinen, jotta hän pystyy käsittelemään suurta määrää tietoa ja asiakirjoja tarkasti ja virheettömästi.

Ammatissa tarvitaan hyviä ajanhallinnan taitoja, jotta voi käsitellä useita tehtäviä ja huolehtia siitä, että kuljetukset tapahtuvat sovitun aikataulun mukaisesti. Lisäksi työssä tarvitaan hyvää kielellistä ilmaisukykyä. Kansainvälisessä logistiikassa toimiminen edellyttää usein kykyä ymmärtää erilaisia kulttuureita sekä kielitaitoa. Huolitsijat käyttävät usein erilaisia tietojärjestelmiä ja ohjelmistoja kuljetusten hallintaan ja seurantaan, joten myös tietoteknisiä taitoja tarvitaan.

Hyvät vuorovaikutustaidot ovat välttämättömiä, koska huolitsija työskentelee suoraan asiakkaiden ja kuljetusyhtiöiden kanssa. Asiakaspalvelutaidot auttavat huolitsijaa käsittelemään asiakkaiden kyselyjä ja ratkaisemaan mahdollisia ongelmia. Logistiikkaketjussa voi ilmetä monenlaisia ongelmia, kuten viivästyksiä, kuljetusvaurioita tai tullimuodollisuuksiin liittyviä haasteita, jolloin huolitsijan täytyy pystyä nopeasti tunnistamaan ja ratkaisemaan nämä ongelmat tehokkaasti.

Sopiva pohjakoulutus huolitsijaksi on esimerkiksi liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto tradenomi (AMK). Toisella asteella voi suorittaa liiketoiminnan perustutkinnon merkonomi. Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Ammattitaidon kartuttua voidaan suorittaa myös liiketoiminnan ammattitutkinto kansainvälisen liiketoiminnan ja huolinnan osaamisalalta sekä liiketoiminnan erikoisammattitutkinto kansainvälisen liiketoiminnan osaamisalalta. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

3465 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat