Huoltopäällikkö, kylmäala

Ammatit Julkaistu

Huoltopäällikkö toimii kylmäalan huolto- tai asennusyrityksessä kylmälaitosten huolto-osaston päällikkönä. Hän vastaa huoltotoiminnasta ja huolehtii siitä, että työt tulevat tehdyksi ajallaan ja laadukkaasti. Ammatissa tarvitaan muun muassa kylmätekniikan kaikkien osa-alueiden hallintaa sekä yhteistyökykyä ja myyntitaitoja.

Keskisuuret ja suuret kylmäalan asennus- ja huoltoyritykset.

Selaa avoimia työpaikkoja: Huoltopäällikkö, kylmäala

Huoltopäälliköltä vaaditaan kylmätekniikan kaikkien osa-alueiden riittävän hyvää hallintaa.

Ammatissa tarvitaan yhteistyökykyä ja joustavuutta. Taito asettua asiakkaan asemaan on tarpeen. Asiantuntevuus, reippaus ja miellyttävä käytös ovat eduksi asiakastilanteissa.

Myyntitaidoista on hyötyä.

Koulutustaustat vaihtelevat. Koulutus voi olla kylmämestari, teknikko, insinööri, insinööri (AMK) tai diplomi-insinööri. 

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi ammattitaidon kartuttua suorittaa talotekniikan erikoisammattitutkinnon, kylmämestari. 

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK). Suuntautumisvaihtoehtoja ovat esimerkiksi automaatiotekniikka, sähkö- ja automaatiotekniikka, energiatekniikka, energiatekniikka ja ympäristötekniikka sekä talotekniikka. 

Yliopistojen teknillistieteellisellä koulutusalalla voidaan suorittaa ylempi korkeakoulututkinto diplomi-insinööri sekä alempi korkeakoulututkinto tekniikan kandidaatti. Esimerkiksi Tampereen Teknillisen Yliopiston Konetekniikan laitoksella voi opiskella mm. sovellettua mekaniikkaa ja lämpötekniikkaa. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

4290 €/kk

Yksityinen sektori

4286 €/kk

Julkinen sektori

4482 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat