Ikkuna- ja oviasentaja

Ammatit Julkaistu

Ikkuna- ja oviasentajat kuuluvat joko tehtaan asennusryhmään tai sitten he ovat kirvesmiehiä, jotka asentavat rakennuksiin tehtaalla valmistettuja ikkunoita ja ovia. Työpaikkoja on ikkuna- ja ovitehtaissa sekä rakennusliikkeillä. Osa toimii itsenäisinä yrittäjinä. Työhön saattaa joskus kuulua myös tuotteiden valmistusta. Ammatissa tarvitaan kädentaitoja, huolellisuutta sekä asiakaspalveluhenkisyyttä.

Rakennusliikkeet. Rakennustuoteteollisuus: ikkuna- ja ovitehtaat. Rakennuspuusepänteollisuus. Itsenäisinä yrittäjinä.

Selaa avoimia työpaikkoja: Ikkuna- ja oviasentaja

Ikkuna- ja oviasentajilta edellytetään ikkunoiden ja ovien asentamisessa kädentaitoja sekä nikkarointitaitoa. Kirvesmiestaitojen lisäksi puusepän taidot ovat ammatissa eduksi. Asennustyössä tarvitaan tarkkuutta ja huolellisuutta.

Asennustöissä tarvitaan myös vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Palveluhenkisyys ja kohtelias käytös sekä siisteys ovat työssä tarpeen, sillä asentaja edustaa asiakkaalle tuotteen valmistajaa. Tunnollinen työskentelytapa ja sovitussa aikataulussa pitäytyminen ovat tekijöitä, joiden avulla asiakkaat saadaan tyytyväisiksi työhön. Hyvä fyysinen kunto auttaa jaksamaan suhteellisen raskaassa ja vaativassa työssä.

Itsenäisenä yrittäjänä toimiva tarvitsee lisäksi markkinointi- ja myyntitaitoja.

Työrajoituksia aiheuttavat yleensä pöly- ja liima-allergiat, epilepsia putoamisvaaran takia sekä reumaattisperäiset sairaudet kylmissä ulkotöissä.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa rakennusalan perustutkinnon (talonrakentaja). 

Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös talonrakennusalan ammattitutkinto, rakennustuotealan ammattitutkinto, talonrakennusalan erikoisammattitutkinto ja rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto. 

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

3309 €/kk

Yksityinen sektori

3346 €/kk

Julkinen sektori

2679 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat