Iktyonomi

Ammatit Julkaistu

Iktyonomi työskentelee ammatillisesta suuntautumisestaan riippuen joko elinkeinokalastuksen tai ympäristönhoidon asiantuntijatehtävissä. Työnä voi olla esimerkiksi esimiestehtävät kalataloudessa tai ympäristöalalla, tuotekehitys tai neuvonta. Työpaikkoja ovat mm. kalanviljelylaitokset, neuvontajärjestöt, ELY-keskukset ja tutkimuslaitokset. Ammatissa tarvitaan mm. vesiviljelyn, kalastuksen ja ympäristöhoidon tuntemusta sekä suunnittelu- ja esimiesosaamista ja viestintätaitoja.

Kalanviljely-yritykset. Kalanjalostusyritykset. ELY-keskukset. Kalatalouden neuvontajärjestöt. Neuvontajärjestöt. Luonnonvarakeskus (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos). Vesiensuojeluyhdistykset. Valtionhallinto. Yrittäjinä.

Selaa avoimia työpaikkoja: Iktyonomi

Iktyonomin tehtävissä elinkeinokalastuksen parissa on tunnettava kalastusta, vesiviljelyä, kalanjalostuksen menetelmiä sekä alan yritystoimintaa. Työssä tarvittava osaaminen voi olla painottunut ympäristö- ja vesistöselvityksiin sekä vesiensuojeluun, vesistöjen kunnostamisen ja kalavedenhoidon asiantuntemukseen. Ammatissa on tunnettava kalabiologiaa, vesiekologiaa, kalastus- ja ympäristölainsäädäntöä. Luonnonvarojen kestävä kehitys on huomioitava työssä.

Työssä tarvitaan esimiesosaamista, suunnittelutaitoja sekä neuvontatyössä viestintä- ja koulutustaitoja. Työssä tarvitaan myös käytännön osaamista, sillä tehtäviin voi kuulua esimerkiksi kalojen pyydystämistä ja näytteenottoa sekä kalanviljelylaitoksella puhdistus- ja ruokintatehtäviä ja kalanjalostusyrityksessä tuotantotehtäviä.

Yrittäjinä toimivat tarvitsevat yritystoiminnan tuntemusta, esimerkiksi kustannuslaskennan, budjetoinnin, verotuksen, kirjanpidon ja markkinoinnin tuntemusta. Ammatissa on seurattava alan kehitystä ja osattava soveltaa alan tutkimustietoa käytäntöön.

Kenttätehtävissä tarvitaan myös tietynlaista maastokelpoisuutta, sillä ulkona tapahtuva työskentely vaihtelevissa sääoloissa edellyttää riittävän hyvää terveyttä ja kuntoa.

Turun ammattikorkeakoulussa oli mahdollisuus suorittaa luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto iktyonomi (AMK), jossa saattoi suuntautua elinkeinokalastukseen tai ympäristöhoitoon. Koulutus lakkautettiin syksystä 2013 alkaen, eikä uusia opiskelijoita enää oteta. Iktyonomin tutkintonimike kuitenkin säilytettiin.

Käynnissä on hanke, jonka tavoitteena on selvittää, missä ammattikorkeakoulussa iktyonomi-koulutusta voitaisiin jatkaa.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

3211 €/kk

Yksityinen sektori

3137 €/kk

Julkinen sektori

3266 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat