Insinööri, kemiantekniikka

Ammatit Julkaistu

Kemiantekniikan insinöörit työskentelevät teollisuuden, kuten energia- ja metsä-, elintarvike- ja lääketeollisuuden parissa. Ammatissa voi työskennellä esimerkiksi suunnittelu-, tutkimus-, tuotekehitys- ja myyntitehtävissä, itsenäisenä yrittäjänä sekä alaan liittyvissä viranomaistehtävissä. Luonnontieteiden osaamisen lisäksi ammatissa tarvitaan laadun, taloudellisuuden ja ympäristöystävällisyyden arvioinnin osaamista sekä suunnittelu- ja yhteistyötaitoja.

Kemianteollisuuden yritykset esimerkiksi metsä-, elintarvike-, kaivos- ja lääketeollisuuden parissa. Tutkimuslaitokset, yliopistot ja valtio.

Selaa avoimia työpaikkoja: Insinööri, kemiantekniikka

Kemiantekniikan insinöörin ammatti perustuu vahvaan luonnontieteiden osaamiseen. Ammatissa tarvittava osaaminen voi olla painottunut esimerkiksi prosessitekniikkaan, puunjalostustekniikkaan, biotekniikkaan tai elintarviketekniikkaan. Ammatissa on tunnettava alan teollisuudessa käytettävät tuotantoprosessit sekä ympäristö-, laatu- ja turvallisuusasiat. Yhä useammissa tehtävissä tarvitaan uusiutuvien raaka-aineiden ja kierrätysmateriaalien käytön osaamista. Eri tehtävissä saattaa korostua myös erikoisosaaminen, kuten elektroniikan, ohjelmoinnin, analytiikan ja laitetekniikan osaaminen osana teollista tuotantoa.

Kemiantekniikan insinööri tarvitsee työssään suunnitteluosaamista sekä loogista ajattelua ja ongelmanratkaisutaitoja. Työ edellyttää sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon että yhteistyötaitoja. Koska kemianteollisuus on kansainvälinen ja merkittävä vientituotteiden valmistaja, alalla tarvitaan kielitaitoa. Johtotehtävät edellyttävät esimiesosaamista ja organisointitaitoja. Oman alan kehityksen seuraaminen on välttämätöntä.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella kemiantekniikkaa ja suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK). Yliopistojen teknistieteellisellä koulutusalalla voi opiskella kemian tekniikkaa. Ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri. Alempi korkeakoulututkinto on tekniikan kandidaatti.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

4059 €/kk

Yksityinen sektori

4059 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Hyödyllisiä linkkejä