Insinööri, metallien jalostus

Ammatit Julkaistu

Metallien jalostuksessa työskentelevät insinöörit toimivat monenlaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä. Metallien jalostus valmistaa ja jatkojalostaa mm. teräs- ja kuparituotteita sekä valuja. Metallien jalostuksessa työskentelevien insinöörien työnkuvat vaihtelevat tuotantotehtävistä tuotekehitykseen ja markkinointiin. Teknisen osaamisen lisäksi tarvitaan taloudellista ajattelua sekä esimies- ja yhteistyötaitoja.

Metalleja jalostavan teollisuuden tuotantolaitokset.

Selaa avoimia työpaikkoja: Insinööri, metallien jalostus

Metallien jalostuksessa työskentelevän insinöörin on tunnettava oman alansa tekniikka sekä tuotantomenetelmät. Ammatissa tarvitaan suunnittelu- ja organisointitaitoja sekä johtamistaitoja. Markkinointi- ja myyntitehtävät edellyttävät kaupallista osaamista.

Tehtävien hoito edellyttää oma-aloitteisuutta, ongelmanratkaisukykyä sekä taloudellista ajattelua. Ammatissa on kyettävä ryhmätyöskentelyyn, joten yhteistyötaidot ovat tarpeen. Myös neuvottelu- ja esiintymistaidot ovat tarpeen. Asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen on tärkeää. Ammatissa tarvitaan pitkäjännitteisyyttä ja joustavuutta.

Kielitaito ja kulttuurien tuntemus ovat tarpeen varsinkin vientitehtävissä. Vastuullinen työ edellyttää hyvää paineensietokykyä. Metallin jalostus kehittyy koko ajan, mikä edellyttää jatkuvaa opiskelua.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK). Tutkinnon voi suorittaa esimerkiksi konetekniikkaan tai prosessi- ja materiaalitekniikkaan suuntautuen.

Yliopistojen teknillistieteellisellä koulutusalalla voi suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon diplomi-insinööri tai alemman korkeakoulututkinnon tekniikan kandidaatti. Tutkinnon voi suorittaa esimerkiksi kaivos- ja rikastustekniikkaan tai materiaalitekniikkaan suuntautuen.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

4773 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat