Insinööri, paperiteollisuus

Ammatit Julkaistu

Insinöörit työskentelevät paperiteollisuudessa tuotannon johtotehtävissä. Tehtäviin kuuluu esimerkiksi suunnittelua ja laskentaa, tuotannon teknistä kehittämistä ja asiakastyötä. Tehtävissä tarvitaan teknistä osaamista, taloudellista ajattelua, esimies- ja yhteistyötaitoja sekä vastuullisuutta.

Kemiallisen metsäteollisuuden tuotantolaitokset (paperi-, kartonki- ja sellutehtaat).

Kemiallisteknisen alan insinöörejä työllistävät myös yritykset ja suunnittelutoimistot, jotka valmistavat, maahantuovat, myyvät, huoltavat, korjaavat ja asentavat alan koneita ja laitteita.

Alan koulutuksen saaneita insinöörejä toimii myös hallinnon, kaupan ja opetusalan tehtävissä.

Selaa avoimia työpaikkoja: Insinööri, paperiteollisuus

Paperiteollisuuden insinöörin työssä olennaista on taito soveltaa kemiallistekninen teoria ja tietämys käytäntöön. Työssä täytyy osata ratkaista ongelmia ja ennakoida häiriöiden mahdollisuuksia. Tuotannon muutosten, tuotantokatkoksen ja häiriön sattuessa on venyttävä pitkiinkin yhtämittaisiin työsuorituksiin.

Työssä tarvitaan yhteistyötaitoja. Paperi-insinöörin on ymmärrettävä asiakkaiden tarpeet. Lisäksi on ymmärrettävä neuvotteluosapuolien eli tilaajan, johdon, työntekijöiden ja raaka-aineentoimittajan näkemykset. Tehtävien sujumista auttavat esimiestaidot ja täsmällisyys. Työssä on osattava ilmaista itseään suullisesti ja kirjallisesti. Esiintymistaitoa tarvitaan myös.

Taloudellinen ajattelutapa on entistä tärkeämpää teknisen taidon ohella. Kielitaito on ammatissa tarpeen. Kemiallisteknisellä alalla tarvitaan vastuuntuntoa ja tarkkuutta. Ala käyttää ja tuottaa suuria määriä aineita, joita on käsiteltävä oikein ympäristön saastumisen ja onnettomuuksien välttämiseksi.

Ala kehittyy nopeasti, mikä edellyttää alan kehityksen seuraamista ja jatkuvaa opiskelua.

Yliopistojen teknillistieteellisellä koulutusalalla voi suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon diplomi-insinööri. Alempi korkeakoulututkinto on tekniikan kandidaatti. Soveltuvia aineita ovat esimerkiksi kemiantekniikka, puunjalostustekniikka ja prosessitekniikka.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK). Tutkinnon voi suorittaa esimerkiksi prosessi- ja materiaalitekniikkaan suuntautuen.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

5001 €/kk

Yksityinen sektori

5020 €/kk

Julkinen sektori

3994 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto