Jalkaterapeutti

Ammatit Julkaistu

Jalkaterapeutti on terveydenhuollon ammattilainen, joka erikoistuu jalkaterveyteen ja alaraajojen ongelmiin. Hänen tehtäviinsä kuuluu asiakkaan ongelmien tutkiminen, diagnoosin tekeminen ja hoitomenetelmien suunnittelu. Useimmat jalkaterapeutit toimivat yrittäjinä. Ammatissa tarvitaan jalkaterapiaan liittyvän asiantuntemuksen lisäksi vuorovaikutustaitoja sekä kädentaitoja.

Yrittäjinä, terveydenhuollon ja kuntoutuksen parissa sekä myynti- ja konsultointitehtävissä.

Selaa avoimia työpaikkoja: Jalkaterapeutti

Jalkaterapeutin on hallittava ihmiskehon anatomiaa ja fysiologiaa erityisesti jalkojen ja alaraajojen osalta. Ammatissa tarvitaan tietoa alaraajojen biomekaniikasta ja kävelyliikkeiden dynamiikasta, jotta jalkaterapeutti osaa arvioida ja tunnistaa mahdollisia poikkeamia tai ongelmia.

Jalkaterapeutin tulee hallita erilaisia hoitomenetelmiä ja -tekniikoita, kuten manuaalista terapiaa, harjoitusohjelmia, venytyksiä, mobilisointia, pehmytkudoskäsittelyä ja tarvittaessa ortoosien tai tukipohjallisten valmistusta. Terapian toteuttaminen edellyttää jalkaterapeutilta innovatiivisuutta, käden hienomotorisia taitoja ja hahmottamiskykyä.

Jalkaterapeutin ihmisläheisessä työssä tarvitaan vuorovaikutustaitoja, taitoja toimia moniammatillisissa työryhmissä sekä yrittäjämäistä asennetta. Jalkaterapeutin tulee noudattaa eettisiä periaatteita potilaiden hoidossa, kuten potilaiden yksityisyyden ja luottamuksellisuuden kunnioittaminen.

Organisointikyky ja kyky itsenäiseen työskentelyyn ovat välttämättömiä. Yrittäjänä toimivat tarvitsevat myös yrittäjyyteen liittyvää osaamista. Ammatti edellyttää oman ammattitaidon jatkuvaa kehittämistä ja uuden oppimista.

Ammattikorkeakoulussa voi opiskella sosiaali- ja terveysalan alemman korkeakoulututkinnon. Tutkintonimike on fysioterapeutti jalkaterapeutti.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Jalkaterapeutin ammatti on Suomessa nimikesuojattava ammatti. Nimikesuojattujen ammattihenkilöiden ammateissa voivat toimia muutkin henkilöt, joilla on hoitamaansa tehtävään riittävä koulutus, kokemus ja ammattitaito. Heillä ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä. Valvira myöntää hakemuksen perusteella nimikesuojauksen kyseiseen ammattiin sekä Suomessa että ulkomailla koulutetuille terveydenhuollon ammattihenkilöille ja merkitsee myönnetyn ammattioikeuden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Ammattipätevyyden kelpoisuusehdot (suomi.fi)

Mediaanipalkka

2796 €/kk

Yksityinen sektori

2850 €/kk

Julkinen sektori

2772 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto