Järjestyksenvalvoja

Ammatit Julkaistu

Järjestyksenvalvoja ylläpitää järjestystä ja turvallisuutta esimerkiksi yleisötilaisuuksissa, ravintoloissa, kauppakeskuksissa sekä joukkoliikenteen kulkuneuvoissa. Järjestyksenvalvojia työskentelee vartiointiliikkeiden palveluksessa. Työ edellyttää asiakaspalvelutaitoja, hyvää fyysistä kuntoa sekä ongelmanratkaisutaitoja.

Vartiointipalveluja tarjoavat yritykset.

Selaa avoimia työpaikkoja: Järjestyksenvalvoja

Järjestyksenvalvojalta edellytetään asiakaspalvelutaitoja, vastuuntuntoa, tarkkaavaisuutta ja ongelmanratkaisutaitoa. Järjestyksenvalvojan tärkeimpiä tehtäviä on estää uhkaavien tilanteiden kärjistyminen, joissa tarvitaan hyviä neuvottelutaitoja sekä asiallista, mutta määrätietoista toimintaa.Mahdollisissa häiriötilanteissa tarvitaan kykyä itsenäiseen ja nopeaan reagointiin. Alalla työskentelevältä edellytetään luotettavuutta ja rehellisyyttä.

Järjestyksenvalvojan on tunnettava vartioimistehtävien määrittelemät velvollisuudet ja oikeudet sekä noudatettava myös muiden viranomaisten annetamia ohjeita. Suojattavaa omaisuutta uhkaavat riskit ja toimenpiteet on tunnettava omaisuusvahinkojen ennalta ehkäisemiseksi.

Hyvä fyysinen kunto on tarpeen, koska työpäivän saattaa joutua seisomaan ja kävelemään paljon. Myös epäsäännölliset työajat vaativat sopeutumiskykyä.

Järjestyksenvalvojan peruskurssi, joka on kestoltaan vähintään 40 tuntia. Koulutusta järjestävät alan yritykset. Järjestyksenvalvojan peruskurssin hyväksytysti suorittanut henkilö voi hakea järjestyksenvalvojaksi hyväksymistä poliisilta. 

Vartioimisliikkeen palveluksessa toimivalta vaaditaan vartijakortti, joka edellyttää vartijan koulutuksen suorittamista sekä poliisiviranomaisen myöntämää vartijakorttia. Vartijan peruskoulutus muodostuu väliaikaisen vartijan koulutuksesta (40 tuntia) sekä vartijan koulutuksesta (80 tuntia), jotka ovat myös osa turvallisuusalan ammattitutkintoa. Väliaikaisen vartijan koulutus tulee suorittaa ensin.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa turvallisuusalan perustutkinnon (turvallisuusvalvoja). Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös turvallisuusalan ammattitutkinto ja turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto. Toisen asteen ammatillisen tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Järjestyksenvalvojaksi voidaan hyväksyä rehellinen ja luotettava sekä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopiva 18 vuotta täyttänyt henkilö. Hyväksymisen edellytyksenä on lisäksi järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen hyväksytty suorittaminen.

Järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen (suomi.fi)

Mediaanipalkka

2634 €/kk

Yksityinen sektori

2627 €/kk

Julkinen sektori

3407 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto