Jäteautonkuljettaja

Ammatit Julkaistu

Jäteautonkuljettajan tehtäviin kuuluu kiinteistöjen, laitosten jne. jäteastioiden tyhjentäminen sekä jätteen kuljetus ja kuorman tyhjennys jätelaitokselle tai kaatopaikalle. Loka-autonkuljettajat tyhjentävät puolestaan likakaivoja nestemäisistä jätteistä. Työpaikkoja on jätehuoltoyhtiöissä sekä kuntien alueellisissa jätehuoltoyhtiöissä. Ammatissa on hallittava keräys- ja ajokalusto sekä tunnettava ympäristömääräykset. Työssä tarvitaan asiakaspalvelutaitoja sekä normaalia terveyttä ja hyvää fyysistä kuntoa.

Jätehuoltoyhtiöt. Kuntien alueelliset jätehuoltoyhtiöt. Loka-autoyritykset.

Selaa avoimia työpaikkoja: Jäteautonkuljettaja

Jäteautonkuljettajan ammatissa on hallittava keräys- ja ajokalusto sekä tunnettava ympäristö- ja laatumääräykset. Työssä tarvitaan normaalia terveyttä ja kohtalaisen hyvää fyysistä kuntoa, sillä työ on osittain raskasta. Jäteastiat ja -säkit voivat painaa useita kymmeniä kiloja.

Lokakaivojen raskaiden kansien avaamisessa käytetään nostokoukkua tai rautakankea. Myös imuletkujen kiskomisessa tarvitaan voimaa. Oikeiden työotteiden hallinta säästää ylimääräiseltä rasitukselta. Ammatissa on hallittava auton tavallisimmat huoltotoimet ja käsityökaluin tehtävät varaosien vaihdot.

Hyvät vuorovaikutustaidot ovat eduksi, sillä kuljettaja kohtaa työvuoronsa aikana toisinaan asukkaita ja asiakasyritysten henkilöstöä. Autolla ajetaan kaikissa sääolosuhteissa ja kaikkina vuodenaikoina, mikä edellyttää tarkkuutta ja huolellisuutta.

Ammatissa on tärkeää noudattaa työturvallisuusohjeita, sillä puristimien ja raskaiden jäteastioiden kanssa työskenneltäessä on aina olemassa tapaturman riski. Varovaisuus on tarpeen myös liukkailla alustoilla liikuttaessa. Jätteiden kanssa työskenneltäessä ollaan tekemisissä myös lian ja hajujen kanssa, joiden ei saa antaa häiritä työn tekoa.

Yrittäjänä toimiva tarvitsee myös yrityksen toimintaan liittyvien asioiden tuntemusta, joita ovat esimerkiksi rahoitus, markkinointi, verotus ja kirjanpito.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon (ympäristönhoitaja).  

Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös ympäristöalan ammattitutkinto (jätteiden ja vaarallisten aineiden kuljetuksen osaamisala) ja erikoisammattitutkinto. 

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Jätehuoltoalan yritykset kouluttavat myös itse työntekijöitään. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Jäteautonkuljettajalta vaaditaan kuorma-auton ajamiseen oikeuttava C-ajokortti.

Ongelmajätteet kuuluvat kuljetuslainsäädännön kannalta lähes aina vaarallisiin aineisiin, jolloin kuljettajilta vaaditaan ADR-ajolupa.

Kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyys (suomi.fi)

Mediaanipalkka

3170 €/kk

Yksityinen sektori

3177 €/kk

Julkinen sektori

2618 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat