Kaatopaikanhoitaja

Ammatit Julkaistu

Kaatopaikanhoitaja työskentelee jätteen loppusijoitusalueella, jonne tuodaan yhdyskunta- ja tuotantojätettä, jota ei voida kannattavasti hyödyntää. Työtehtäviin kuuluu jätteen vastaanotto, kuormien tarkistus ja asiakirjojen hoito sekä jätteen tasoittaminen ja tiivistäminen koneellisesti. Ammatissa tarvitaan jätteiden ja niiden loppusijoituksen sekä ympäristönsuojelun tuntemusta. Työssä on hallittava vaakaohjelman ja kaatopaikkakoneiden käyttö. Vastuullisuus ja asiakaspalvelutaidot ovat tarpeen.

Kunnat. Kunnalliset yhtiöt. Teollisuusyritykset. Yksityiset kaatopaikat.

Selaa avoimia työpaikkoja: Kaatopaikanhoitaja

Kaatopaikanhoitajan on tunnettava eri jätelajit sekä loppusijoitukseen, lajitteluun ja varastointiin liittyvät asiat. Ammatissa on tunnettava ympäristönsuojelun perusteet. Kaatopaikanhoitajan on tunnettava myös kaatopaikan pohja- ja pintarakenteiden sekä muiden ympäristönsuojeluun liittyvien rakenteiden tekniset pääperiaatteet.

Työssä on hallittava vaakaohjelman käyttö. Ammatissa on hallittava työkoneiden kuten kaatopaikkajyrän ja kauhakuormaajan käyttö. Ammatti vaatii tarkkuutta ja vastuullisuutta. Hyvät vuorovaikutustaidot ja asiakaspalvelutaidot ovat tarpeen. Tietyillä alueilla tarvitaan toisen kotimaisen kielen hallintaa.

Kaatopaikoilla on hajuja, vetoa, pölyä ja likaa, joiden ei saa antaa haitata työskentelyä. Kaatopaikan siisteyttä voidaan parantaa hyvällä suunnittelulla ja tarkalla hoidolla.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon (ympäristönhoitaja).  

Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös ympäristöalan ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto. 

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Monet ovat hankkineet ammatissa tarvittavan osaamisen työn kautta. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

2778 €/kk

Yksityinen sektori

2823 €/kk

Julkinen sektori

2614 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat