Kasvitieteilijä

Ammatit Julkaistu

Kasvitieteilijä tekee biologista perustutkimusta, jonka kohteena ovat kasvit ja sienet. Tutkimus kohdistuu kasvikunnan rakenteisiin soluista yhdyskuntiin. Toimenkuva voi olla painottunut myös koulutus- tai asiantuntijatehtäviin. Kasvitieteilijöitä työllistävät mm. ympäristöhallinto, konsulttiyritykset, yliopistot ja tutkimuslaitokset. Ammatti edellyttää biologian tuntemusta, luonnontieteellistä ajattelutapaa, teknisten apuvälineiden hallintaa ja kiinnostusta luontoa kohtaan.

Ympäristöhallinto. Yliopistot. Tutkimuslaitokset. Konsultti- ja tutkimusyritykset. Kunnat. Järjestöt. Liitot.

Selaa avoimia työpaikkoja: Kasvitieteilijä

Kasvitieteilijältä vaaditaan biologian tuntemuksen lisäksi luonnontieteellistä ajattelutapaa sekä tilastojen hallintaa. Kiinnostus luontoon on perusvaatimus. Tällä biologian erikoisalueella toimiminen on ajoittain pikkutarkkojen yksityiskohtien parissa työskentelyä. Erilaiset tekniset apuvälineet on hallittava.

Pitkäjännitteisyys ja kyky toimia sekä itsenäisesti että ryhmässä ovat tarpeen. Työalueeseen kuuluvista asioista on kerättävä tietoa eri tietolähteistä oma-aloitteisesti.

Oman alan kehityksen seuraaminen on tarpeen.

Yliopistoissa voi opiskella kasvibiologiaa. Ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisteri.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

4108 €/kk

Yksityinen sektori

3920 €/kk

Julkinen sektori

4496 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat