Kätilö

Ammatit Julkaistu

Kätilö on terveydenhuollon ammattilainen, joka hoitaa ja tukee naisia raskauden, synnytyksen ja synnytyksen jälkeisenä aikana. Kätilöt tarjoavat hoitoa ja tukea sekä fyysisesti että emotionaalisesti äideille ja vastasyntyneille vauvoille. He voivat suorittaa tiettyjä lääketieteellisiä toimenpiteitä synnytyksen aikana ja jälkeen. Ammatissa vaaditaan hyviä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja, käden taitoja sekä päätöksentekokykyä.

Terveyskeskusten äitiys- ja ehkäisyneuvolat, sairaalat ja lapsettomuusklinikat.

Selaa avoimia työpaikkoja: Kätilö

Kätilön työ on vastuullista, ja se painottuu terveyden edistämiseen sekä riski- ja ongelmatilanteiden mahdollisen varhaiseen toteamiseen ja hoitoon. Hoitotoimenpiteitä koskevia ratkaisuja on kyettävä tekemään sekä itsenäisesti että moniammatillisessa yhteistyössä. Ammatissa tarvitaan vahvaa teoreettista tietoa, päätöksentekokykyä, käden taitoja, ongelmaratkaisutaitoja sekä hyviä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja.

Kätilön työssä korostuu hienotunteisuus ja herkkyys aistia herkän ja intiimin elämäntilanteen tuomat muutokset ihmisessä. Kätilöllä tulee olla tilannetajua ja taitoja työskennellä eri tavoin reagoivien ihmisten kanssa.

Odottavat ja vastasynnyttäneet naiset perheineen tarvitsevat kätilöltä tietoa, tukea, myötäelämisen kykyä ja rohkaisua. Samaa sensitiivistä työskentelytapaa tarvitaan myös perhesuunnittelussa ja lapsettomuuden hoidossa sekä lapsensa menettäneiden ja naistentautia sairastavien naisten ja perheiden hoidossa.

Kätilön tulee huomioida työssään toiminnan eettiset näkökulmat ja asiakasturvallisuus. Sairaalassa työ on usein vuorotyötä.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon kätilö (AMK).

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Kätilö on laillistettu ammattihenkilö. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira myöntää hakemuksesta laillistuksen ammattiin. Kätilön tutkinnon suorittaneet saavat myös sairaanhoitajan ammatinharjoittamisoikeuden.

Ammattipätevyyden kelpoisuusehdot (suomi.fI)

Mediaanipalkka

3499 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat