Kaukolämpöinsinööri

Ammatit Julkaistu

Kaukolämpöinsinöörit työskentelevät energiateollisuudessa. Työnkuva voi olla painottunut esimerkiksi lämpöenergian tuotantoon voimalaitoksissa, kaukolämpöverkkojen suunnitteluun, kaukolämmön mittaukseen ja käyttöön, tuotekehitykseen tai myyntiin. Ammatissa tarvitaan kaukolämpötekniikan ja energiantuotannon tuntemusta sekä suunnitteluosaamista, esimiestaitoja ja yhteistyötaitoja.

Energiateollisuus: kaukolämpöyhtiöt, energiayhtiöt, lämpökeskukset, sähkön ja lämmön yhteistuotantovoimalat. Energiateollisuuden palveluntuotantoyritykset: suunnittelutoimistot, insinööritoimistot, urakointiliikkeet. Kone- ja metallituoteteollisuus. Teollisuus.

Selaa avoimia työpaikkoja: Kaukolämpöinsinööri

Kaukolämpöinsinöörin on tunnettava kaukolämpötekniikkaa ja energian tuotantoprosessit. Osaaminen painottuu työnkuvan mukaan energiantuotantoon, jakeluverkkoihin tai asiakaslaitteisiin. Ammatissa tarvitaan energiatekniikan ja konetekniikan sekä LVI-tekniikan tuntemusta. Markkinointi- ja myyntityöt edellyttävät kaupallista osaamista.

Työssä tarvitaan organisointitaitoja, suunnitteluosaamista ja työnjohtotehtävissä myös esimiestaitoja. Ammatissa tarvitaan ongelmanratkaisutaitoja ja taloudellista ajattelua. Työ edellyttää kykyä itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn, mutta myös yhteistyö- ja ryhmätyötaitoja.

Tietotekniikkaa on hallittava. Kielitaito on tarpeen teknisen kirjallisuuden ymmärtämiseksi sekä kansainvälisissä tehtävissä toimimiseksi. Tekniikan kehitystä on seurattava jatkuvasti, sillä järjestelmät kehittyvät koko ajan.

Ammattikorkeakoulussa voi opiskella energia- ja ympäristötekniikkaa ja suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK). Ammattikorkeakouluissa voi opiskella myös mm. konetekniikkaa.

Yliopistojen teknistieteellisellä koulutusalalla voi opiskella energiatekniikkaa. Ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri. Alempi korkeakoulututkinto on tekniikan kandidaatti. Teknisissä tieteissä voi opiskella myös mm. konetekniikkaa.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

4497 €/kk

Yksityinen sektori

4498 €/kk

Julkinen sektori

4437 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat