Kehitysvammaisten ohjaaja

Ammatit Julkaistu

Kehitysvammaisten ohjaaja työskentelee eri-ikäisten kehitysvammaisten kasvatus-, hoito-, ohjaus- ja kuntoutustehtävissä. Työpaikkoja ovat esimerkiksi työ- ja toimintakeskukset, asumisyksiköt, hoitolaitokset, perhekodit sekä koulut ja päivähoidon yksiköt. Kehitysvammaisten ohjaajan työ edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon sekä joustavuutta.

Hyvinvointialueiden, yksityisten palveluiden tuottajien, vammaisjärjestöjen ja säätiöiden toimintayksiköt, kuten asumisyksiköt, työ- ja toimintakeskukset, palvelutalot, perhekodit, päivähoito, koulut, hoitolaitokset ja sosiaalivirasto.

Selaa avoimia työpaikkoja: Kehitysvammaisten ohjaaja

Kehitysvammaisten ohjaajan on osattava tukea ja ohjata kehitysvammaista asiakasta. Asiakkaan todellinen kohtaaminen ja kuuleminen on asiakaslähtöisen työn edellytys. Sosiaalialan lainsäädännön, turvajärjestelmän ja palvelujen tuntemus on ammatissa tärkeää.

Ammatti edellyttää vuorovaikutustaitoja. Työssä on eduksi joustavuus, vastuullisuus, pitkäjännitteisyys ja johdonmukaisuus. Ammatissa tarvitaan myös ryhmätyötaitoja.

Päätösten tekeminen ja niistä vastaaminen edellyttää eettisten näkökumien huomioon ottamista sekä johtamistaitoa, oma-aloitteisuutta ja vastuuntuntoa.

Ammatillisessa koulutuksessa voi suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon vammaistyön osaamisalalla (lähihoitaja) ja kehitysvamma-alan ammattitutkinnon. Lisäksi on olemassa kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnot sosionomi (AMK), geronomi (AMK) ja kuntoutuksen ohjaaja (AMK).

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Sosiaalialan kelpoisuusehdot on määritelty laissa ja asetuksessa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.

Mediaanipalkka

2880 €/kk

Yksityinen sektori

2858 €/kk

Julkinen sektori

2890 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat