Kehitysvammaistenhoitaja

Ammatit Julkaistu

Kehitysvammaistenhoitaja työskentelee vammaisten ihmisten kanssa kotona, avohuollossa, laitoksissa ja vammaisjärjestöissä. Tehtäviin kuuluu tukea ja ohjata vammaisia päivittäisissä toiminnoissa ja kodinhoidossa. Haasteellinen työ vammaisten kanssa vaatii vuorovaikutustaitoja sekä kykyä kohdata vammaisuutta ja erilaisuutta.

Hyvinvointialueiden, yksityisten palveluiden tuottajien, vammaisjärjestöjen ja säätiöiden toimintayksiköt, kuten asumisyksiköt, työ- ja toimintakeskukset, palvelutalot, perhekodit, päivähoito, koulut, hoitolaitokset ja sosiaalivirasto.

Selaa avoimia työpaikkoja: Kehitysvammaistenhoitaja

Kehitysvammaistenhoitajalta edellytetään kykyä edistää vammaisen osallisuutta sekä ylläpitää ja edistää vammaisen toimintakykyä. Ammatissa tarvitaan myös erilaisten terapioiden tuntemusta sekä korvaavien kommunikaatiomenetelmien hallintaa. Ammatti vaatii kykyä kohdata vammaisuutta ja erilaisuutta. Mielenterveysongelmien tunnistaminen ja ymmärtäminen on taito, jota työssä tarvitaan.

Vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä, samoin yhteistyötaidot, sillä työ sisältää toimimista moniammatillisessa työryhmässä. Yhteistyötä tehdään myös omaisten ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. Kuvallisen ilmaisun taidoista, kädentaitojen eri lajeista, liikunnan taidoista ja musiikkitaidoista on hyötyä toiminnan järjestämisessä.

Työ voi olla fyysisesti raskasta, joten oman kunnon hoitaminen on tärkeää. Ammatissa on tärkeää hallita ergonomisesti oikeat nosto- ja siirtotekniikat.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (lähihoitaja), vammaistyön osaamisala. Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös kehitysvamma-alan ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto.  Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Lähihoitaja on nimikesuojattu ammattihenkilö. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) myöntää tutkinnon suorittaneille lähihoitajille oikeuden käyttää lähihoitajan nimikettä. Sosiaalialan kelpoisuusehdot on määritelty laissa ja asetuksessa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.

Lähihoitajan ammattipätevyydet (suomi.fi)

Mediaanipalkka

2910 €/kk

Yksityinen sektori

2704 €/kk

Julkinen sektori

2962 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Hyödyllisiä linkkejä

Ammattialat