Kemiantekniikan prosessinhoitaja

Ammatit Julkaistu

Kemiantekniikan prosessinhoitaja työskentelee erilaisia peruskemikaaleja sekä niihin pohjautuvia tuotteita valmistavassa tuotantolaitoksessa tyypillisesti tuotannon käyttötehtävissä, joihin kuuluu prosessien valvontaa ja ohjaamista. Tehtäviin kuuluu myös kunnossapitoa kuten esimerkiksi huoltotöitä. Ammatti edellyttää mm. prosessien tuntemusta ja huolellisuutta sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja ryhmätyöhön.

Kemianteollisuuden yritykset. Lääketeollisuus. Elintarviketeollisuus. Kaivosteollisuus. Energiayhtiöt. Vesilaitokset.

Selaa avoimia työpaikkoja: Kemiantekniikan prosessinhoitaja

Kemiantekniikan prosessinhoitajan työ edellyttää tuotantoprosessien ja erilaisten laitteiden ja koneiden tuntemusta sekä prosessien säätötoimenpiteiden hallintaa. Valvontatyö edellyttää huolellisuutta, tarkkaavaisuutta ja vastuullisuutta. Kunnossapitotehtävät edellyttävät huolto-osaamista. Monitaitoisuus on eduksi.

Työt on osattava tehdä yrityksen laatu-, turvallisuus- ja ympäristöjärjestelmien mukaan. Häiriöt ja vikatilanteet edellyttävät kykyä nopeaan päätöksentekoon ja toimintaan. Ammatissa tarvitaan kykyä sekä itsenäiseen että ryhmässä työskentelyyn. Ammatti edellyttää soveltuvuutta vuorotyöhön. Tekniikan kehittyminen edellyttää täydennyskoulutusta.

Työssä voi joutua tekemisiin allergiaa aiheuttavien kemikaalien kanssa.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa prosessiteollisuuden perustutkinnon (prosessinhoitaja), kemianteollisuuden osaamisala. 

Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös prosessiteollisuuden ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto. 

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

3200 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Hyödyllisiä linkkejä

Ammattialat