Kemisti

Ammatit Julkaistu

Kemisti tutkii aineita sekä niiden ominaisuuksia ja reaktioita. Kemistit voivat työskennellä monilla eri aloilla, kuten lääketieteen, farmasian, ympäristötieteiden, elintarviketeollisuuden ja energia-alan parissa. Työpaikkoja on kemianteollisuudessa, yliopistoissa ja laboratorioissa. Ammatissa tarvitaan kemian tuntemusta, tarkkuutta, ongelmanratkaisukykyä ja yhteistyötaitoja.

Terveydenhuollon ja teollisuuden laboratoriot sekä ympäristölaboratoriot, tutkimuslaitokset, yliopistot ja oppilaitokset sekä kaupan ala.

Selaa avoimia työpaikkoja: Kemisti

Kemisti tarvitsee vahvan perustiedon kemian perusteista, kuten atomien ja molekyylien rakenteesta, kemiallisista sidoksista ja reaktioista. Kyky tunnistaa ja ratkaista kemiallisiin ongelmiin liittyviä haasteita luovasti ja tehokkaasti on olennaista. Kemistillä tulee olla taito analysoida ja tulkita kemiallisia tietoja ja tuloksia sekä kyky tehdä johtopäätöksiä.

Työssä tarvitaan tarkkuutta ja vastuullisuutta. Usein kemistit työskentelevät tiimeissä muiden tieteilijöiden ja asiantuntijoiden kanssa, joten hyvät tiimityötaidot ovat tärkeitä. Hyvästä viestintä- ja kielitaidosta on hyötyä, sillä kemistin täytyy osata raportoida tutkimustuloksistaan selkeästi ja ymmärrettävästi sekä kirjallisesti että suullisesti.

Kyky käyttää tietokoneohjelmistoja ja -työkaluja kemiallisten tietojen analysointiin, simulointeihin ja mallintamiseen on olennaista kemistin työssä. Tietämys laboratorioturvallisuudesta ja kemikaaliturvallisuudesta on tärkeä osa kemistin työtä, jotta voidaan minimoida riskit ja varmistaa työskentely turvallisesti.

Ammatti edellyttää oman alan kehityksen jatkuvaa seuraamista.Taipumus ihoallergiaan tai yliherkkyys joillekin aineille saattaa estää ammatin harjoittamisen.

Yliopistoissa voi opiskella luonnontieteellisellä koulutusalalla kemiaa. Ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisteri. Teknillistieteellisellä koulutusalalla voi opiskella kemian tekniikkaa. Ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

4642 €/kk

Yksityinen sektori

4471 €/kk

Julkinen sektori

5263 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto