Keramiikka- ja lasitaiteilija

Ammatit Julkaistu

Keramiikka- ja lasitaiteilijat suunnittelevat ja valmistavat taideteoksia ja käyttöesineitä yleensä käsityöläisinä tai taiteilijoina. Yleensä he toimivat yrittäjinä, ammatinharjoittajina tai vapaina taiteilijoina, mutta osa työskentelee lasi- ja keramiikkateollisuuden palveluksessa suunnittelijana. Ammatissa tarvitaan taiteellista lahjakkuutta ja kädentaitoja.

Yrittäjinä. Ammatinharjoittajina. Vapaina taiteilijoina. Lasi- ja keramiikkateollisuus. Oppilaitokset.

Selaa avoimia työpaikkoja: Keramiikka- ja lasitaiteilija

Keramiikka- ja lasitaiteilijan työ vaatii materiaalituntemusta, tekniikoiden hallintaa sekä kykyä taiteelliseen ilmaisuun. Ammatissa on oltava valmis oppimaan uutta koko ajan. Työprosessien monivaiheisuus vaatii laajojen kokonaisuuksien kärsivällistä hallintaa.

Taiteellisessa työssä tarvitaan myös valmiutta julkisuuteen, sillä taideammateissa tunnettuus on toimeentulon elinehto. Taiteilija tarvitsee kykyä määrätietoiseen ja sitkeään työhön, vaikka menestystä ei heti tulisikaan. Itsenäisinä yrittäjinä toimivien on hallittava myös yrittäjyyteen liittyviä asioita verotuksesta markkinointiin.

Työssä tarvittavien välineiden ja materiaalinen hankkiminen saattaa vaatia suuriakin kustannuksia. Lisäksi tulevat esimerkiksi uunin korjaus- ja huoltokustannukset. Keraamikot ja lasitaiteilijat jakavat usein keskenään yhteiset työtilat ja välineet.

Työturvallisuustekijöiden tuntemus ja noudattaminen on tärkeää, esimerkiksi työtilan ilmastoinnin on oltava riittävä. Erilaisten suojainten käyttö on välttämätöntä.

Työssä tarvitaan myös riittävän hyvää terveyttä ja kuntoa. Työympäristö on suhteellisen lämmin. Sula lasimassa on kuumaa ja lasiuunit säteilevät lämpöä. Työ on melko raskasta.

Yliopistossa voi opiskella muotoilua. Ylempi korkeakoulututkinto on taiteen maisteri. Alempi korkeakoulututkinto on taiteen kandidaatti. Ammattikorkeakoulussa voi opiskella muotoilua ja suorittaa kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnon artenomi (AMK). 

Toisella asteella voi suorittaa taideteollisuusalan perustutkinnon (artesaani). Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös taideteollisuusalan ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

3304 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat