Kirjapainon työnjohtaja

Ammatit Julkaistu

Kirjapainon työnjohtajat organisoivat yhden tai useamman koneen käyttäjän ryhmien toimia painamisessa, kirjojen sitomisessa ja painomateriaalien viimeistelyssä. Heidän tavoitteenaan on optimoida tuotantoprosessit. Työnkuvaan kuuluu mm. tuotannon johtamista, suunnittelua ja laadunvalvontaa. 

Työnjohtajan on hallittava painotuotteen valmistuksen työvaiheet ja menetelmät sekä tunnettava käytettävät materiaalit ja erilaiset painotuotteet. Ammatissa on myös osattava suunnitella, johtaa ja kehittää tuotantoa. Graafisen teollisuuden tuotantotehtävissä tarvitaan myös laatu- ja kustannustietoisuutta.

Esimiestaidot, kuten kyky organisoida töitä, toimia yhteistyössä ja motivoida henkilökuntaa ovat ammatissa tarpeen. Esimiesasema edellyttää oma-aloitteisuutta ja itseluottamusta.

Työnjohtaja toimii ylemmän johdon ja työntekijöiden välissä, joten hänen on ymmärrettävä kummankin osapuolen tarkoitukset ja pystyttävä välittämään sanomia osapuolten välillä. Selkeä itsensä ilmaisemisen taito on tarpeen. Työntekijöiden perehdyttämisessä ja asiakkaiden neuvomisessa korostuvat koulutus- ja konsultointitaidot.

Ammatissa on tunnettava tuotannon lisäksi myös kunnossapitoon, materiaali- ja laitehankintoihin sekä varastointiin ja kuljetuksiin liittyviä asioita. Mikäli tehtäviin kuuluu yrityksen kaupallisten asioiden hoitoa, ammatissa on hallittava mm. budjetointia, tarjouslaskentaa, hinnoittelua, myyntiä ja asiakassuhteiden hoitoa.

Tehtävien hoito edellyttää sopeutumista tiukkoihinkin määräaikoihin ja ajoittain kiireiseen työtahtiin. Jatkokouluttautuminen ja kyky oppia uutta ovat tarpeen, koska työmenetelmät ja laitteet kehittyvät edelleen.

Työnjohtajan koulutusvaatimukset riippuvat muun muassa tarkemmasta toimenkuvasta ja yrityksen koosta. Työnjohtotehtävät edellyttävät alan koulutuksen lisäksi riittävää työkokemusta. Tehtäviin soveltuva tutkinto on esimerkiksi media-alan erikoisammattitutkinto. 

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös media-alan ammattitutkinto, media-alan erikoisammattitutkinto, taideteollisuusalan erikoisammattitutkinto sekä johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. 

Ammattikorkeakouluissa on mahdollista suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinto insinööri (AMK) mediatekniikassa.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

3821 €/kk

Yksityinen sektori

3820 €/kk

Julkinen sektori

3857 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat