Kodinhoitaja

Ammatit Julkaistu

Kodinhoitaja työskentelee kunnan kotipalvelussa tai yksityisessä kotipalveluyksikössä. Kodinhoitajan työ on hoitoa ja hoivaa sekä kodin askareissa avustamista. Tavallisimmin työskennellään ikääntyneiden asiakkaiden kodeissa tai erilaisissa sosiaali- ja terveysalan laitoksissa. Työssä tarvitaan käytännön taitoja ja järjestelmällisyyttä, vuorovaikutustaitoja, vastuuntuntoa ja aitoa välittämistä.

Kunnan kotipalvelu. Yksityiset kotipalveluyksiköt.

Selaa avoimia työpaikkoja: Kodinhoitaja

Kodinhoitajan tulee olla ulospäin suuntautunut, ahkera ja palvelualtis. Ammatissa pitää osata toimia rauhallisesti tilanteiden mukaan ja tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Kodinhoitajan työssä tarvitaan käytännön taitoja ja järjestelmällisyyttä.

Ammatissa tarvitaan myös kuuntelu- ja keskustelutaitoa, hienotunteisuutta, vastuuntuntoa ja aitoa välittämistä. Työ on ajoittain raskasta.

Kotipalvelussa liikutaan paljon eri asiakkaiden välillä, joten ajokortti voi olla tarpeellinen.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (lähihoitaja). Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Sosiaalialan kelpoisuusehdot on määritelty laissa ja asetuksessa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.

Mediaanipalkka

2812 €/kk

Julkinen sektori

2827 €/kk

Yksityinen sektori

2587 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat