Kokoonpanija, kone- ja metallituoteteollisuus

Ammatit Julkaistu

Kone- ja metallituoteteollisuudessa työskentelevä kokoonpanija kokoaa sarjatyönä tyypillisesti esimerkiksi lukkoja, polttoainesäiliöitä ja keittiövälineitä. Työssä käytetään erilaisia liittämismenetelmiä. Ammatissa tarvitaan piirustusten lukutaitoa, käden taitoja, laatuvaatimusten noudattamista, oma-aloitteisuutta ja huolellisuutta.

Kone- ja metallituoteteollisuuden tuotantolaitokset.

Selaa avoimia työpaikkoja: Kokoonpanija, kone- ja metallituoteteollisuus

Kokoonpanijan osaamisvaatimukset riippuvat valmistettavasta tuotteesta. Ammatissa tarvitaan tuotteiden ja niiden osien tuntemusta sekä eri liittämismenetelmien hallintaa. Kokoonpanijan tulee noudattaa työssään laatuvaatimuksia. Piirustusten lukutaito on tarpeen.

Ammatissa tarvitaan oma-aloitteisuutta, huolellisuutta, ahkeruutta ja tuotteesta riippuen sorminäppäryyttä. Joustavuus ja yhteistyökyky ovat tarpeen tiimityössä.

Työturvallisuusmääräyksien noudattaminen on tärkeää. Kokoonpanijan työ edellyttää sopeutumista koneelliseen työhön, urakkavauhtiin ja samanlaisena toistuviin työvaiheisiin.

Suurimpien metallituotteiden kokoaminen vaatii hyvää fyysistä kuntoa.

Kokoonpanijan työhön perehdytetään yleensä työnantajan toimesta.

Myös ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset järjestävät valmentavaa koulutusta.

Vaativimmissa kokoonpanotehtävissä tarvitaan usean vuoden kokemusta yrityksen tuotantotehtävistä, hyvää tuotetuntemusta ja soveltuvaa pohjakoulutusta.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

2785 €/kk

Yksityinen sektori

2785 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat