Koulukuraattori

Ammatit Julkaistu

Koulukuraattori auttaa ja tukee oppilaita ja heidän perheitään sosiaalityön keinoin. Kuraattorilta saa apua, kun lapsella tai nuorella on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu koulunkäyntiin vaikuttavia muutoksia.  Kuraattorin tehtäväkuvaan kuuluu koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja toiminnan tukeminen sekä kotien ja koulun yhteistyön tukeminen. Kuraattorilta edellytetään suvaitsevaisuutta, myönteistä asennetta, paineensietokykyä ja henkistä vahvuutta.

Hyvinvointialueiden palveluksessa peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa.

Selaa avoimia työpaikkoja: Koulukuraattori

Kuraattorin ammatti edellyttää kiinnostusta ja halua työskennellä nuorten ja lasten parissa. Ammatti edellyttää yksilö-, perhe- ja yhteisötason työn monipuolisia tietoja ja taitoja. Työssä tarvitaan sosiaali- ja opetusalan ja lainsäädännön tuntemusta.

Koulukuraattori on tärkeää tuntea lapsen ja nuoren kehityksen eri vaiheita. Ammatissa tarvitaan myös hyviä kuuntelu- ja ohjaustaitoja. Koulukuraattorityö on luottamuksellista ja sitä ohjaavat salassapitosäännökset, joten ammatissa edellytetään luotettavuutta.

Kuraattorin on tärkeää olla helposti lähestyttävä, jotta nuoret ja lapset uskaltavat tulla puhumaan kuraattorille vaikeistakin mieltä askarruttavista asioista. Kuraattorilta edellytetään suvaitsevaisuutta, myönteistä asennetta, paineensietokykyä ja henkistä vahvuutta. Kuraattorilta edellytetään myös hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, sillä yhteistyötä tehdään niin oppilaiden, perheiden kuin kouluyhteisön kesken.

Yliopistoissa voi opiskella sosiaalityötä. Ylempi korkeakoulututkinto on yliopistosta ja tiedekunnasta riippuen valtiotieteiden maisteri tai yhteiskuntatieteiden maisteri. Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon sosionomi (AMK). 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Sosiaalialan kelpoisuusehdot on määritelty laissa sosiaalihuollon ammattihenkilöistä. Kuraattori ja vastaava kuraattori ovat kuraattorityön tehtävänimikkeitä (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki).

Kuraattorin pätevyys (suomi.fi)

Mediaanipalkka

3689 €/kk

Yksityinen sektori

3451 €/kk

Julkinen sektori

3718 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto