Kriitikko

Ammatit Julkaistu

Kriitikko kirjoittaa taidearvosteluja esimerkiksi verkkosivuille, lehtiin ja sanomalehtiin. Kriitikko voi olla erikoistunut esimerkiksi kirjallisuuteen, musiikkiin tai teatteriin. Kriitikon on tunnettava hyvin arvostelemansa taiteenala sekä osattava kirjoittaa kiinnostavasti ja saatava arvostelunsa julkaistuksi.

Kriitikot työskentelevät pääasiassa freelance-toimittajina tai ammatinharjoittajina. Osa kriitikoista työskentelee esimerkiksi lehden toimituksissa.

Selaa avoimia työpaikkoja: Kriitikko

Kriitikon työ vaatii arvosteltavan taiteenlajin hyvää ja laaja-alaista tuntemusta sekä kiinnostusta taiteeseen. Työssä tarvitaan suhteellista riippumattomuutta taiteilijoiden, yleisön, lukijoiden, galleristien ja muiden taidealueen toimijoiden mielipiteistä.

Arvostelulla voi olla taideteoksen menestykseen suuri vaikutus, niinpä arvostelijan täytyy olla asiansa osaava ja arvostelukykyinen. Kriitikon on myös kyettävä kirjoittamaan arvostelu kiinnostavasti.

Myös kriitikon työtä saatetaan arvostella, mikä edellyttää tekijältä hyvää stressinsietokykyä.

Alalle ei ole ammatillista pohjakoulutusta. 

Suomen arvostelijain liitto ry (SARV) järjestää koulutustoimintaa. 

Arvostelijoista valtaosa on joko yleistoimittajan opintojen kautta alalle tulleita tai taideaineita opiskelleita. 

Alalle valmistavat erityisesti juuri yliopistolliset taideaineet, kuten estetiikka, taidehistoria, kirjallisuustiede, musiikki, teatteritiede ja elokuvan historia, mutta myös filosofian eri osa-alueet, erityisesti kulttuurifilosofia. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

3774 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto