Kuljetussuunnittelija

Ammatit Julkaistu

Kuljetussuunnittelija vastaa suurempien tavarankuljetusprosessien suunnittelusta ja hallinnasta. Kuljetussuunnittelijoita vastaa reittien suunnittelusta, aikatauluista sekä pitää huolta kuljetusten kustannustehokkuudesta. Työ vaatii järjestelmällisyyttä ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä myös nopeiden ratkaisujen tekemiseen.

Kuljetusyritykset, teollisuuden ja kaupan alan yritykset.

Selaa avoimia työpaikkoja: Kuljetussuunnittelija

Kuljetussuunnittelijan ammatti edellyttää järjestelmällisyyttä ja kykyä nopeaan päätöksentekoon. Toiminnan kustannustehokkuus on huomioitava kuljetusten suunnittelussa. Kuljetussuunnittelijan on osattava hahmottaa kuljetettava tavara sekä se, miten sille voidaan rakentaa sopiva kuljetustapa.

Työssä tarvitaan pitkäjännitteisyyttä, sillä kuljetukset suunnitellaan pitkällä tähtäimellä. Asiakastyössä tarvitaan yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Kehittämistehtävissä on tunnettava tuotannon, varastoinnin ja kuljetuksen eri työvaiheet. Kuljetusten ekologisuuteen ja älyliikenteeseen liittyvän osaamisen merkitys korostuu yhä enemmän.

Kielitaito on työssä tarpeen ulkomaan kuljetuksissa. Myös kuljetuksiin liittyvä lainsäädäntö on tunnettava hyvin. Työ edellyttää tietotekniikan käyttötaitoja. Stressiä saattaa aiheuttaa toimitusten tiukat aikataulut, ennalta arvaamattomat häiriöt ja taloudellisten menetysten riskit. 

Kuljetussuunnittelijaksi sopiva koulutus on tekniikan ammattikorkeakoulututkinto insinööri (AMK), jonka voi suorittaa esimerkiksi logistiikkaan tai liikennealaan suuntautuen. Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa myös liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon tradenomi (AMK) esimerkiksi liiketoiminnan logistiikkaan suuntautuen. Usein kuljetussuunnittelijaksi edetään työkokemuksen kautta esimerkiksi ajojärjestelijästä.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

3723 €/kk

Yksityinen sektori

3710 €/kk

Julkinen sektori

3867 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto