Kulttuurisihteeri

Ammatit Julkaistu

Kulttuurisihteeri järjestää kuntalaisille edellytykset monipuolisiin kulttuuri- ja taidepalveluihin. Kulttuurisihteerin työssä tarvitaan muun muassa kiinnostusta kulttuuriin, organisointitaitoja ja vuorovaikutustaitoja.

Kunnissa, järjestöissä ja yksityisissä taidelaitoksissa sekä valtion kulttuuri- ja taidehallinnossa.

Selaa avoimia työpaikkoja: Kulttuurisihteeri

Kulttuurisihteerin työ vaatii syvää kiinnostusta kulttuuriin sekä hyvää ja monipuolista kulttuurialan ja yhteiskunnan, erityisesti kulttuuripolitiikan sekä trendien tuntemusta. Työ vaatii jatkuvaa vuorovaikutusta kulttuurin ja taiteen ammattilaisten, harrastajien ja kunnan päättäjien sekä yleisön kanssa. Kulttuurisihteeriltä edellytetään myös laajaa yleissivistystä.

Työssä vaaditaan monipuolista suunnittelu- ja koordinointiosaamista. Monesti kulttuurisihteerin työ on pitkälti tiedottamista, jolloin hyvät suulliset ja kirjalliset viestintätaidot ovat tarpeen. Ammatissa on jatkuvasti seurattava ja hankittava tietoa kulttuuri- ja taide-elämästä ja pidettävä omat tiedot ajan tasalla.

Tapahtumien ajoittuminen iltoihin sekä viikonloppuihin vaatii joustavuutta.

Yliopistojen humanistisissa tiedekunnissa voi opiskella taide- ja kulttuuriaineita sekä suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon filosofian maisteri. Alempi korkeakoulututkinto on humanististen tieteiden kandidaatti. Taideteollisella koulutusalalla voi suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon taiteen maisteri. Alempi korkeakoulututkinto on taiteen kandidaatti.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnon kulttuurituottaja (AMK) kulttuurituotantoon suuntautuen.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

3555 €/kk

Yksityinen sektori

3609 €/kk

Julkinen sektori

2995 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto