Kunnossapitoinsinööri

Ammatit Julkaistu

Energia-alalla työskentelevä kunnossapitoinsinööri tai huolto- ja kunnossapitopäällikkö vastaa voimalaitoksissa ja tuulipuistoissa energiantuotannossa käytettävien koneiden, laitteiden ja automaatiojärjestelmien toimivuudesta. Tehtäviin kuuluu huoltotöiden suunnittelua, valvomista ja esimiestehtäviä. Ammatissa tarvitaan energiantuotannon ja tekniikan tuntemusta sekä esimiesosaamista ja yhteistyötaitoja.

Energiateollisuus ja energiateollisuuden palvelutuotantoyritykset, kuten suunnittelutoimistot ja urakointiliikkeet.

Selaa avoimia työpaikkoja: Kunnossapitoinsinööri

Ammatissa on tunnettava energiatekniikkaa, joka on yhdistelmä kone-, automaatio- ja sähkötekniikkaa. Tekniikan kehitystä on seurattava jatkuvasti, sillä järjestelmät kehittyvät kaiken aikaa. Työ sisältää energiatuotannon järjestelmien toimivuuteen ja turvallisuuteen liittyvää valvontaa, ja siinä on huomioitava myös energiantuotannon taloudelliset näkökulmat. Erilaiset laite- ja varaosahankinnat edellyttävät kaupallista osaamista.

Ammatissa tarvitaan organisointitaitoja ja kykyä sekä itsenäiseen työskentelyyn että ryhmätyöskentelyyn. Työssä ollaan usein esihenkilöasemassa, joten henkilöstöjohtamisen taidot ovat olennainen osa työtä. Haastavissa korjaus- ja huoltotilanteissa ongelmanratkaisukyky on usein tarpeen.

Tietotekniset taidot ja kielitaito ovat myös tarpeen ammatissa. Esimerkiksi tuulivoima-alalla työkieli on lähes poikkeuksetta englanti.

Tuulivoima-alalla pitää pystyä työskentelemään korkealla. Merituulipuistoissa joutuu usein liikkumaan myös vesillä.

Ammattikorkeakoulussa voi opiskella energia- ja ympäristötekniikkaa, sähkö- ja automaatiotekniikkaa sekä akkutekniikkaa. Tutkintonimike on insinööri. Lisäksi ammattikorkeakoulussa on tarjolla hajautetun energiantuotannon ylempi AMK-tutkinto (insinööri). Myös ammatillisen koulutuksen kautta voi edetä tehtäviin, mikäli työkokemus ja osaaminen riittää tehtävään. Voi suorittaa esimerkiksi sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon ja ammattitutkinnon.

Yliopistojen teknistieteellisellä koulutusalalla voi opiskella energiatekniikkaa. Ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri. Alempi korkeakoulututkinto on tekniikan kandidaatti. Teknisissä tieteissä voi opiskella myös konetekniikkaa, automaatiotekniikkaa ja sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Sähköturvallisuusalan säädösten mukaan oman alansa sähkö- ja käyttötöitä saa itsenäisesti tehdä vain henkilö, jolla on näihin töihin riittävä ammattitaito. Sähköturvallisuusalan vastuuhenkilöllä (sähkötöiden johtaja tai käytön johtaja) tulee olla toimialueen kattava pätevyystodistus. Pätevyystodistus annetaan henkilölle, jolla on riittävä sähköalan koulutus, työkokemus ja suoritettu sähköturvallisuustutkinto.

Sähkötöiden johtajan/Käytön johtajan pätevyys (suomi.fi)

Mediaanipalkka

4744 €/kk

Yksityinen sektori

4743 €/kk

Julkinen sektori

4760 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Hyödyllisiä linkkejä

Ammattialat