Kuulontutkija

Ammatit Julkaistu

Kuulontutkija eli audionomi on terveydenhuollon ammattilainen, joka on erikoistunut kuulon toimintaan, tutkimukseen ja kuntoutukseen. Heidän tehtäviinsä kuuluu erilaisten kuulontutkimusten suorittaminen, kuulokojeiden sovittaminen ja säätäminen sekä asiakkaiden ohjaaminen ja neuvonta kuulonhoidon asioissa. Ammatissa tarvitaan hyviä viestintätaitoja, empaattisuutta sekä kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa.

Terveydenhuolto, järjestöt, alan palveluja tarjoavat yritykset, kuntoutus- ja tutkimuslaitokset sekä yrittäjinä.

Selaa avoimia työpaikkoja: Kuulontutkija

Kuulontutkijalta edellytetään audiologisen tutkimuksen, hoidon ja kuntoutuksen hallintaa. Ammatissa tarvitaan alan teknologian erityisosaamista sekä tutkimuslaitteiden, kuulokojeiden, sisäkorvaistutteiden ja muiden kuulon apuvälineiden hallintaa.

Työ edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä vastuuntuntoa. Ammatissa tarvitaan kykyä työskennellä erilaisten asiakkaiden kanssa. Itsenäinen työskentelyote sekä kyky ryhmätyöskentelyyn ovat tarpeen. Työ vaatii tarkkuutta, huolellisuutta ja ongelmanratkaisutaitoja.

Työ edellyttää hyviä tietoteknisiä taitoja sekä tarkkuutta vaativia kädentaitoja. Kielitaito on työssä tarpeen. Oman alan kehityksen ja tekniikan seuraaminen on ammatissa välttämätöntä.

Audionomikoulutusta järjestetään ammattikorkeakoulussa täydennyskoulutuksena. Audionomikoulutukseen pääsyn edellytyksenä on terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai sitä edeltävän terveysalan opistotason tutkinto. Hakijalta toivotaan kahden vuoden työkokemusta terveysalalta.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Toimiaksesi audionomina sinulla tulee olla normaali kuulo.

Mediaanipalkka

3707 €/kk

Yksityinen sektori

3823 €/kk

Julkinen sektori

3588 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat