Lähihoitaja, mielenterveys- ja päihdetyö

Ammatit Julkaistu

Mielenterveys- ja päihdetyöhön suuntautuneen lähihoitajan työ on ihmisläheistä potilastyötä, johon kuuluu eri-ikäisten mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien potilaiden hoito ja kuntoutus. Työpaikkoja ovat erilaiset hoitolaitokset, psykiatriset sairaalat ja ryhmäkodit. Ammattitaidon lisäksi ammatissa tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta ja kykyä työskennellä hoitoryhmän jäsenenä.

Mielenterveyteen ja päihdehoitoon erikoistuneet terveydenhuollon yksiköt, kuten ryhmäkodit, päihdehoitolaitokset tai psykiatriset osastot, järjestöt sekä yrittäjinä.

Selaa avoimia työpaikkoja: Lähihoitaja, mielenterveys- ja päihdetyö

Mielenterveys- ja päihdetyöhön suuntautuneen lähihoitajan on osattava suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaiden hoitoa. Ammatissa tulee olla hyvät vuorovaikutustaidot, kuuntelemisen taito ja hyvä huomiokyky. Hoitajan tulee ottaa huomioon jokaisen potilaan yksilöllisyys ja ihmisten erilaiset tarpeet.

Ammatissa tulee pystyä itsenäiseen työskentelyyn sekä työskentelyyn hoitoryhmän jäsenenä. Mielenterveystyössä työskentelevän tulee olla henkisesti tasapainoinen ja hyvän todellisuudentajun omaava. Fyysistä voimaa tarvitaan joissain tehtävissä, kuten akuuttipotilaiden vastaanotossa ja vanhusten osastolla.

Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kanssa työskentely vaatii pitkäjänteisyyttä ja huumoria sekä kykyä sietää pettymyksiä. Myös valmius luovaan ajatteluun ja ongelmanratkaisukyky ovat työssä tarpeen.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon mielenterveys- ja päihdetyöhön suuntautuen. Tutkintonimike on lähihoitaja. Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan tehtäviin on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto. Lähihoitaja on nimikesuojattu ammattihenkilö. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira merkitsee terveydenhuollon ammattihenkilöistä ylläpidettävään rekisteriin ammattinimikettä käyttämään oikeutetun ammattihenkilön.

Nimikesuojattujen ammattihenkilöiden ammateissa voivat toimia muutkin henkilöt, joilla on hoitamaansa tehtävään riittävä koulutus, kokemus ja ammattitaito. Heillä ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä.

Lähihoitajan ammattipätevyydet (suomi.fi)

Mediaanipalkka

2866 €/kk

Yksityinen sektori

2642 €/kk

Julkinen sektori

3152 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat