Lähihoitaja, vammaistyö

Ammatit Julkaistu

Vammaistyöhön suuntautunut lähihoitaja työskentelee vammaisten ihmisten kanssa kodeissa, avohuollossa, laitoksissa ja vammaisjärjestöissä. Hän tukee ja ohjaa vammaisia päivittäisissä toiminnoissa ja kodinhoidossa. Työ vaatii vuorovaikutustaitoja sekä kykyä kohdata vammaisuutta ja erilaisuutta.

Terveyden- ja sosiaalihuollon, yksityisten palveluiden tuottajien, vammaisjärjestöjen ja säätiöiden yksiköt.

Selaa avoimia työpaikkoja: Lähihoitaja, vammaistyö

Lähihoitajalta edellytetään kykyä edistää vammaisen osallisuutta sekä ylläpitää ja edistää vammaisen toimintakykyä. Ammatissa tarvitaan myös erilaisten terapioiden tuntemusta sekä korvaavien kommunikaatiomenetelmien hallintaa. Ammatti edellyttää kykyä kohdata vammaisuutta ja erilaisuutta. Mielenterveysongelmien tunnistaminen ja ymmärtäminen on taito, joka on eduksi työssä.

Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot ovat tärkeitä, sillä työ sisältää moniammatillisesta yhteistyötä. Yhteistyötä tehdään myös omaisten kanssa. Kuvallisen ilmaisun-, käden-, liikunnan- ja musiikin taidoista on hyötyä toiminnan järjestämisessä.

Työ voi olla fyysisesti raskasta, joten usein vaaditaan hyvää fyysistä kuntoa. Ammatissa on tärkeää hallita ergonomisesti oikeat nosto- ja siirtotekniikat.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (lähihoitaja), vammaistyön osaamisala. Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös kehitysvamma-alan ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto.  Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Lähihoitaja on nimikesuojattu ammattihenkilö. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) myöntää tutkinnon suorittaneille lähihoitajille oikeuden käyttää lähihoitajan nimikettä. Sosiaalialan kelpoisuusehdot on määritelty laissa ja asetuksessa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.

Lähihoitajan ammattipätevyydet (suomi.fi)

Mediaanipalkka

2910 €/kk

Yksityinen sektori

2704 €/kk

Julkinen sektori

2962 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat