Laivuri-kuljettaja

Ammatit Julkaistu

Laivurit toimivat kotimaan liikenteessä rannikko- ja sisävesialusten ja muiden pienten alusten päälliköinä. Pienaluksilla tehtäviin kuuluu usein myös aluksen koneistosta vastaaminen. Saaristossa ja rannikolla kulkeminen edellyttää hyvää merenkulkutaitoa, tarkkaavaisuutta ja kykyä itsenäiseen päätöksentekoon.

Varustamot. Sisävesi- ja rannikkoliikennettä harjoittavat yritykset. Finnpilot.

Selaa avoimia työpaikkoja: Laivuri-kuljettaja

Laivuri tarvitsee merenkulun osaamista. Työssä on hallittava aluksen ohjaus, navigointi ja radioliikenne sekä tunnettava reitit. Ammatissa on tunnettava merenkulun määräykset. Laivurilta edellytetään saaristossa, rannikolla ja sisävesillä myös tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta. Reitit voivat kulkea ahtaita ja karikkoisia väyliä pitkin.

Aluksen päälliköltä edellytetään johtamistaitoja ja esimiesosaamista. Ammatti edellyttää kykyä itsenäiseen päätöksentekoon. Työssä on osattava toimia nopeasti tilanteiden mukaan. Työssä tarvitaan myös yhteistyötaitoja.

Ammatissa tarvitaan myös teknistä osaamista, mikäli tehtäviin kuuluu myös aluksen koneistosta vastaaminen. Työsuojelumääräykset on tunnettava ja niitä on noudatettava. Pienissä aluksissa joutuu työskentelemään ahtaissa tiloissa.

Merivahdin pitäminen edellyttää sopeutumista runsaaseen valvomiseen.

Koulutusvaatimukset vaihtelevat liikennealueiden ja aluskoon mukaan. Laivurilta vaaditaan kotimaanliikenteen laivurin pätevyys. Pienimmissä kotimaan liikenteen aluksissa riittää kuljettajan pätevyys.

Kuljettajan, kotimaanliikenteen laivurin ja koneenhoitajan koulutuksia järjestetään merenkulkualan oppilaitoksissa erilliskoulutuksina. Isommissa aluksissa vaaditaan vahtiperämiehen kirja.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa merenkulkualan perustutkinnon. Tutkinnossa voi suuntautua vahtiperämieheksi.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Kotimaanliikenteen laivurinkirja. Jos kotimaanliikenteen laivurinkirjan lisäksi on 12 kk meripalvelua kansipäällystötehtävissä, voi toimia päällikkönä tietynlaisissa matkustaja-aluksissa. Tarkemmat pätevyysvaatimukset löytyvät:

Merenkulun pätevyyskirjat (traficom.fi)

Mediaanipalkka

4992 €/kk

Yksityinen sektori

4183 €/kk

Julkinen sektori

5492 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Hyödyllisiä linkkejä

Ammattialat