Lämpöyrittäjä

Ammatit Julkaistu

Lämpöyrittäjät työskentelevät lämmön pientuotantoon liittyvissä tehtävissä. Toimenkuvaan voi kuulua sekä bioperäisten raaka-aineiden kuten puun hankintaa polttoaineeksi että lämpölaitoksen käyttöä. Ammatissa tarvitaan bioenergia-alan, metsätöiden ja LVI-tekniikan tuntemusta. Tehtävien hoito edellyttää oma-aloitteisuutta, yrittäjyyteen liittyvää osaamista ja asiakaspalvelutaitoja.

Lämpöyrittäjät työskentelevät omissa yrityksissään. Lämpöyrittäjät ovat usein maanviljelijöitä, jotka harjoittavat energian tuotantoa vain yhtenä elinkeinonsa osana. Tällöin he harjoittavat myös maataloutta sekä toisinaan myös turvetuotantoa ja metsätaloutta. On kuitenkin myös pelkästään lämpöyrittämiseen erikoistuneita ammattilaisia.

Selaa avoimia työpaikkoja: Lämpöyrittäjä

Lämpöyrittäjänä toimiminen edellyttää moniosaamista.

Tehtävien hoito edellyttää mm. bioenergia-alan perustuntemusta sekä metsätalous-, turve- ja maataloustöiden hallintaa.

Lämpölaitoksen käyttö- ja huoltotyöt edellyttävät LVI-alan osaamista.

Erilaisten koneiden ja laitteiden tuntemus ja käyttötaito on välttämättömyys.

Koneita on myös osattava huoltaa.

Oma-aloitteisuus, yhteistyötaidot ja asiakaspalvelutaidot ovat työssä tarpeen.

Kiinnostus luontoa kohtaan on eduksi.

Yrittäjänä toiminen edellyttää monien yrittäjyyteen liittyvien asioiden tuntemusta ja hallintaa. Tällaisia ovat mm. laskentaan, kirjanpitoon, verotukseen, markkinointiin ja myyntiin liittyvät asiat. Myös lainsäädäntöä on tunnettava.

Lämpöyrittäjälle soveltuu esimerkiksi toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa suoritettava metsäalan perustutkinto. 

Tutkinnossa voi suuntautua metsäenergian tuotantoon, jolloin tutkintonimike on metsäenergian tuottaja. Metsätalouteen suuntautuen tutkintonimike on metsuri-metsäpalvelujen tuottaja, metsäkoneenkuljetukseen suuntautuen metsäkoneenkuljettaja. 

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Ammattitaidon kartuttua voidaan suorittaa myös metsäalan ammattitutkinto ja metsäalan erikoisammattitutkinto. 

Toisella asteella voidaan suorittaa myös esimerkiksi talotekniikan sekä sähkö- ja automaatioalan perustutkinnot. 

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella metsätaloutta tai metsä- ja puutalouden markkinointia ja suorittaa luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinnon metsätalousinsinööri (AMK). 

Ammattikorkeakouluissa voidaan suorittaa myös tekniikan ammattikorkeakoulututkinto insinööri (AMK). Soveltuvia suuntautumisvaihtoehtoja ovat mm. energiatekniikka, talotekniikka, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka sekä logistiikka. 

Yliopistoissa voi opiskella teknisiä tieteitä. Ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri. Alempi korkeakoulututkinto on tekniikan kandidaatti. Opinnoissa voi suuntautua esimerkiksi biotuotetekniikkaan, energiatekniikkaan, sähkötekniikkaan ja elektroniikkaan sekä automaatiotekniikkaan ja konetekniikkaan, tuotantotalouteen ja logistiikkaan. 

Yliopistoissa voi opiskella myös maatalous- ja metsätieteitä. Ylempi korkeakoulututkinto on maatalous- ja metsätieteiden maisteri. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Kuorma-autokortti (C) ja/tai yhdistelmäajoneuvon kuljettamiseen oikeuttava ajokortti (CE) on työssä tarpeen.

Mediaanipalkka

2244 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat