Lasinpuhaltaja

Ammatit Julkaistu

Lasinpuhaltaja valmistaa talous-, valaisin- ja taidelasia lasitehtaassa. Lasin valmistuksessa käytetään työmenetelminä puhaltamista, puristamista ja koneellista valmistusta. Työ edellyttää hyvää muototajua ja kätevyyttä.

Lasitehtaat. Lasinpuhaltamot.

Selaa avoimia työpaikkoja: Lasinpuhaltaja

Lasinpuhaltajan työ edellyttää lasinpuhalluksen ammattitaidon lisäksi hyvää muototajua ja muotoilukykyä. Ammatissa tarvitaan myös kätevyyttä, nopeaa reaktiokykyä ja ripeyttä.

Yhteistyötaidot ja ryhmätyötaidot ovat työssä tarpeen. Lasinpuhaltajat tekevät tiivistä ryhmätyötä, joka edellyttää sopeutumista työn yhteiseen rytmiin.

Hyvä kunto on työssä eduksi.

Ammatissa toimimista voivat vaikeuttaa allergisuus metallille tai hengityselinten sairaudet.

Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa voi suorittaa taideteollisuusalan perustutkinnon artesaani lasialaan suuntautuen. 

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Ammattitaidon kartuttua voidaan suorittaa myös taideteollisuusalan ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto lasinpuhallukseen suuntautuen. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Palkkaus perustuu Lasikeraamisen teollisuuden työehtosopimukseen Kulutustavararyhmä ry:hyn kuuluvien Kulutustavara- ja Erikoistuoteteollisuus KET ry:n jäsenyritysten sekä niiden palveluksessa olevien työntekijöiden välisissä työsuhteissa. Palkkaustapoja ovat aikapalkka, joka perustuu ohjetuntipalkkoihin, ja urakkapalkka. Lisäksi voidaan käyttää palkkausmuotoja, joissa aikapalkan lisäksi maksetaan tuotannon tai muun tekijän perusteella määräytyvä palkkio.

Ammattialat