Lasten ja nuorten erityisohjaaja

Ammatit Julkaistu

Lasten ja nuorten erityisohjaajat toimivat vaativissa lasten ja nuorten kasvatus- ja ohjaustehtävissä. He työskentelevät kunnissa, hyvinvointialueilla, järjestöissä ja sosiaalialan yrityksissä sekä itsenäisinä ammatinharjoittajina. Työ on haastavaa ihmissuhdetyötä, joka edellyttää vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, joustavuutta, luovuutta ja organisointitaitoja.

Kunnat. Hyvinvointialueet. Seurakunnat. Järjestöt. Sosiaalialan yritykset. Yhteisöt. Ammatinharjoittajina.

Selaa avoimia työpaikkoja: Lasten ja nuorten erityisohjaaja

Lasten ja nuorten erityisohjaajan on kyettävä käsittelemään ammatillisesti lasten ja nuorten kasvatukseen liittyviä erityiskysymyksiä ja haasteita. Erityisohjaajan on osattava motivoida ja innostaa eri-ikäisiä osallistujia ohjattuun toimintaan sekä osattava huomioida heidän erilaiset lähtökohtansa ja tarpeensa. Nuorisotyössä on tärkeää kyky toimia erilaisissa kulttuureissa kasvaneiden ihmisten kanssa.

Ammatti edellyttää vuorovaikutustaitoja, joustavuutta, luovuutta ja organisointitaitoa. Yhteistyötaitoja tarvitaan toimittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa sekä työryhmän jäsenenä. Käytännön ohjaustoiminnassa tarvitaan ystävällisyyttä, luotettavuutta ja rehellisyyttä.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voidaan suorittaa kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto. Tutkintonimike on nuoriso- ja yhteisöohjaaja tai lastenohjaaja. Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voidaan suorittaa myös sosiaali- ja terveysalan perustutkinto lasten ja nuorten hoitoon ja kasvatukseen suuntautuen. Tutkintonimike on lähihoitaja. Perustutkinnot voidaan suorittaa myös oppisopimuksella.  Ammattitaidon kartuttua voidaan suorittaa myös kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto kasvatuksen tai ohjausalan osaamisalalta. 

Ammattikorkeakouluissa voidaan suorittaa humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto yhteisöpedagogi (AMK). Ammattikorkeakouluissa voidaan suorittaa myös sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto sosionomi (AMK). 

Yliopistoissa voidaan opiskella sosiaalityötä. Ylempi korkeakoulututkinto on yhteiskuntatieteiden maisteri tai valtiotieteiden maisteri. Alempi korkeakoulututkinto on yhteiskuntatieteiden kandidaatti tai valtiotieteiden kandidaatti. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Työnantajalla on halutessaan oikeus pyytää rikosrekisteriote nähtäväksi (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002)).

Mediaanipalkka

2798 €/kk

Yksityinen sektori

2656 €/kk

Julkinen sektori

2914 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto