Lattianpäällystäjä

Ammatit Julkaistu

Lattianpäällystäjät asentavat rakennuksiin mattoja, parketteja ja laattoja. Työtehtäviin kuuluu myös märkätilojen vesieristyksiä sekä erikoistöinä vanhojen lattioiden korjaustöitä. Lattianpäällystäjä voi olla erikoistunut, mutta pienissä yrityksissä työnkuva on yleensä monipuolinen. Työpaikkoja on lattianpäällystysliikkeissä ja rakennusliikkeissä. Osa toimii itsenäisinä ammatinharjoittajina. Ammatissa tarvitaan käsityötaitoja, työmenetelmien hallintaa, huolellisuutta ja oma-aloitteisuutta.

Lattianpäällystysliikkeet. Rakennusliikkeet. Itsenäisinä ammatinharjoittajina.

Selaa avoimia työpaikkoja: Lattianpäällystäjä

Lattianpäällystäjän on hallittava muovipäällysteiden, parkettipäällysteiden, keraamisten päällysteiden, kivipäällysteiden tai tekstiilipäällysteiden pohjatyöt, asennustyöt ja viimeistely. Korjaustyöt ja entisöinti edellyttävät myös alkuperäisen työn tuntemusta. Ammatissa on hallittava märkätilojen asennuksissa myös vedeneristystyöt.

Lattianpäällystäjältä edellytetään käsityötaitoja sekä työmenetelmien, käsityökalujen, laitteiden ja koneiden hallintaa ja materiaalien tuntemusta. Ammatissa tarvitaan suunnitteluosaamista ja organisointitaitoja. Tarkkuus ja huolellisuus ovat työssä tarpeen. Lattianpäällystäjän tulee pystyä työskentelemään oma-aloitteisesti ja itsenäisesti mutta myös ryhmässä.

Kustannustietoisuus, täsmällisyys ja vastuuntunto ovat tärkeitä ominaisuuksia. Kyky omaksua nopeasti kehittyviä teknisiä työmenetelmiä on tarpeen.

Ammatissa tarvitaan hyvää yleiskuntoa. Työ on usein fyysisesti raskasta johtuen painavien ja hankalien materiaalien siirroista sekä epämukavista työasennoista.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa pintakäsittelyalan perustutkinnon, jossa voi erikoistua lattianpäällystetöihin. 

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Ammattitaidon kartuttua voidaan suorittaa myös pintakäsittelyalan ammattitutkinto ja pintakäsittelyalan erikoisammattitutkinto lattianpäällystykseen suuntautuen. 

Rakennusalan perustutkinnossa voi erikoistua talonrakennukseen, jossa voi suuntautua laatoitukseen. Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Ammattitaidon kartuttua voidaan suorittaa myös talonrakennusalan ammattitutkinto ja talonrakennusalan erikoisammattitutkinto. 

Taideteollisuusalan perustutkinnossa voi erikoistua mm. entisöintiin. Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

3439 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat