Lentokoneasentaja

Ammatit Julkaistu

Lentokoneasentaja huoltaa ja korjaa lentokoneita tai helikoptereita. Lentokoneasentajia työskentelee lentoyhtiöiden, Puolustusvoimien, lentokonekorjaamoiden ja lentokoneita valmistavan teollisuuden palveluksessa. Ammatissa tarvitaan vahvaa teknistä osaamista sekä kielitaitoa, huolellisuutta ja yhteistyötaitoja.

Lentoyhtiöt, lentokonehuoltoihin ja korjauksiin erikoistuneet yritykset, ilmailualan teollisuus sekä Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos.

Selaa avoimia työpaikkoja: Lentokoneasentaja

Lentokoneasentaja vastaa lentämisen teknisestä turvallisuudesta huoltaen ja korjaten lentokoneita, joten ammatissa edellytetään luotettavuutta, järjestelmällisyyttä, keskittymiskykyä ja vastuuntuntoa. Lentokoneasentajan tulee tuntea lentokoneiden rakenteet, mekaaniset järjestelmät, voimalaitteet ja huoltotekniikka. Ammatissa vaaditaan rakenteiden ja järjestelmien tarkastuksien, testauksen ja korjauksien osaamista.

Lentokoneasentajalta vaaditaan hyvää englannin kielen taitoa, sillä ala on kansainvälinen ja työssä tarvittavat ohjeet ja kirjalliset materiaalit ovat usein englanniksi. Turvalliset työtavat ja kansainvälisten määräysten tuntemus ovat tärkeä osa arkea.

Työ edellyttää oma-aloitteisuutta ja yhteistyötaitoja sekä hyvää fyysistä kuntoa ja terveyttä. Työssä voi altistua jonkin verran melulle. Ilmailuteknologia kehittyy jatkuvasti, joten alalla vaaditaan halua kehittyä ja oppia uutta.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa lentokoneasennuksen perustutkinnon. Tutkintonimike on avioniikka-asentaja, lentokoneasentaja tai lentokonehuoltaja. Ammattitaidon kartuttua voidaan suorittaa lentokonetekniikan ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto. Koulutuksesta eri lentokonetyyppeihin vastaa työnantaja. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Koulutukseen hakeutuville on tietyt terveysvaatimukset sekä soveltuvuustestit. Lisäksi vaaditaan hyväksyttyä perusmuotoista turvallisuusselvitystä ja mahdollisuutta vahvaan tunnistautumiseen (pankkitunnukset) sekä voimassa olevaa passia tai henkilökorttia. Merkinnät rikosrekisterissä ja päihdeongelmat ovat usein este lentoliikenteen tehtävissä toimimiselle.

Huoltohenkilöstön lupakirjaa tarvitaan (Osa-66/Part-66) vaaditaan, kun toimii siviili ilma-aluksen huoltomekaanikkona, eli huoltotodisteen antajana. Huoltohenkilöstön lupakirja jaetaan seitsemään luokkaan riippuen tehtävien sisällöstä. Liikenteen turvallisuusvirasto Traficom myöntää lupakirjat vaatimukset täyttäville hakijoille. Lentomekaanikon lupakirja oikeuttaa toimimaan vastaavissa tehtävissä myös muualla Euroopassa.

Ilmailun huoltohenkilöstön lupakirja (https://www.traficom.fi)

Mediaanipalkka

3750 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto