Levyseppähitsaaja

Ammatit Julkaistu

Levyseppähitsaaja valmistaa metallilevyistä työpiirustusten mukaisia tuotteita kuten putkia ja säiliöitä. Työssä käytetään erilaisia levyntyöstö- ja liitosmenetelmiä. Levyseppähitsaajia työskentelee esimerkiksi konepajoilla, verstailla ja telakoilla. Ammatissa tarvitaan metallin työstötekniikoiden hallinnan ja materiaalituntemuksen lisäksi mm. työpiirustusten lukutaitoa, laatutietoisuutta ja yhteistyötaitoja.

Kone- ja metallituoteteollisuuden yritykset ja teollisuus.

Selaa avoimia työpaikkoja: Levyseppähitsaaja

Levyseppähitsaajan ammatti edellyttää levyntyöstö- ja liitosmenetelmien kuten hitsauksen hallintaa sekä materiaalien tuntemusta. Työtehtävät edellyttävät koneiden, laitteiden ja työvälineiden käyttötaitoja. Levyseppähitsaajan on osattava lukea työpiirustuksia sekä hallittava mittaustyöt.

Ammatissa on tunnettava laatuvaatimukset sekä hitsausalan standardit. Työn jäljen on aina täytettävä asetetut laatuvaatimukset. Työssä on hallittava raaka-aineiden ja tarvikkeiden taloudellinen käyttö.

Työ edellyttää huolellisuutta ja vastuullisuutta. Ammatissa on kyettävä hahmottamaan hyvin kappaleiden avaruudellisia muotoja. Käsihitsaus edellyttää hyvää silmän ja käden yhteistoimintaa sekä pitkäjännitteisyyttä.

Työntekijältä vaaditaan kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja yhteistyötaitoja. Kielitaitoa tarvitaan yhä useammin vieraskielisten teknisten selvitysten ja työohjeiden ymmärtämiseksi. Työturvallisuustekijöiden noudattaminen on tärkeää. Työympäristö voi olla kylmä, kuuma tai meluisa ja hitsauskaasut voivat ärsyttää hengityselimiä, joten suojainten käyttö on tarpeen.

Hyvä näkökyky ja fyysinen kunto ovat tarpeen. Usein työskennellään vaikeissa työasennoissa, kumartuneena tai polvillaan.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon. Tutkinnossa voi suuntautua levyseppähitsaajaksi. Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös tuotantotekniikan ammattitutkinto ja tuotantotekniikan erikoisammattitutkinto. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Tilapäisellä tulityöpaikalla tulitöitä tekevällä henkilöllä on oltava Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä voimassa oleva tulityökortti, jonka saa suoritettuaan yhden päivän pituisen tulityökurssin.

Mediaanipalkka

3023 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat