Liikunnanohjaaja

Ammatit Julkaistu

Liikunnanohjaajat suunnittelevat liikuntapalveluja sekä ohjaavat liikuntaa kuntien, järjestöjen ja liikuntapalveluja tarjoavien yritysten palveluksessa. Työssä tarvitaan ohjattavien lajien tuntemusta, innostavaa asennetta ja vuorovaikutustaitoja. Suunnittelutehtävissä korostuvat organisointiosaaminen ja verkostoitumistaidot.

Liikuntapalveluja tarjoavat yritykset. Kunnat. Liikuntajärjestöt. Urheiluseurat. Kylpylät. Matkailuyritykset.

Selaa avoimia työpaikkoja: Liikunnanohjaaja

Liikunnanohjaajan tulee hallita tavallisimpien liikuntamuotojen ja lajien suoritustekniikat sekä niiden opettaminen ja ohjaus. Ammatissa korostuvat ohjaajan omat liikunnalliset taidot tai jonkin lajin erityisosaaminen. Liikunnanohjauksessa tarvitaan kokonaisvaltaista tietämystä ihmisten fyysisestä ja henkisestä kehityksestä.

Liikunnanohjaaja tarvitsee sosiaalisia taitoja työskennellessään eri ihmisryhmien kanssa. Kaikkien asiakasryhmien ja yksilöiden erityistarpeet on osattava ottaa huomioon. Ammatissa tarvitaan innostavaa asennetta. Organisointitaitoja tarvitaan luotaessa verkostoja ja mahdollisuuksia erilaisten väestö- ja ikäryhmien harrastustarpeisiin.

Yrittäjinä toimivilta vaaditaan myös yritystoiminnan tuntemusta.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa liikunnan ammattikorkeakoulututkinnon liikunnanohjaaja (AMK). 

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa liikunnanohjauksen perustutkinnon. Tutkintonimike on liikuntaneuvoja.  Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös liikunnan- ja valmennuksen ammattitutkinto ja valmennuksen erikoisammattitutkinto. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

2588 €/kk

Yksityinen sektori

2576 €/kk

Julkinen sektori

2589 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat

Haastattelut