Limnologi ja hydrobiologi

Ammatit Julkaistu

Limnologi ja hydrobiologi ovat sisävesien luonnontalouden asiantuntijoita. He tekevät vesien eliömaailmaan liittyvää tutkimustyötä sekä toimivat asiantuntijoina ja viranomaistehtävissä. Ammatti vaatii kiinnostusta luonnontieteisiin sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja tiimityöhön.

Tutkijan työpaikkana voi olla esimerkiksi Suomen ympäristökeskus tai yliopisto. Viranomais- ja asiantuntijatehtävissä toimivat hydrobiologit ja limnologit työskentelevät valtion tai kuntien virastoissa. Myös yksityiset konsulttiyritykset työllistävät hydrobiologeja ja limnologeja.

Selaa avoimia työpaikkoja: Limnologi ja hydrobiologi

Limnologin ja hydrobiologin työ edellyttää biologian tuntemuksen lisäksi kiinnostusta vesiympäristöön. Ammatissa on hallittava tutkimusmenetelmät. Tutkimustyö edellyttää loogista ja analyyttista ajattelutapaa.

Työssä tarvitaan kykyä itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn sekä tiimityöhön. Ammatissa tarvitaan huolellisuutta, tarkkuutta, vastuullisuutta ja laatutietoisuutta. Tutkimuksilta edellytetään korkeaa tasoa, sillä tutkimustulosten pohjalta tehdään usein merkittäviä päätöksiä, joiden avulla vesiluonnon pilaantuminen tai tuhoutuminen voidaan ehkäistä tai haitat minimoida.

Kielitaitoa tarvitaan oman alan kehityksen seuraamiseksi. Oman alan kehityksen seuraaminen on työssä välttämätöntä.

Yliopistoissa voi opiskella bio- ja ympäristötieteitä ja suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon filosofian maisteri.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

4108 €/kk

Yksityinen sektori

3920 €/kk

Julkinen sektori

4496 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat