Luonto- ja ympäristöneuvoja

Ammatit Julkaistu

Luonto- ja ympäristöneuvojan tehtäviin kuuluu neuvontaa, opastamista ja ohjaamista. Työn tavoitteena on lisätä tietoutta luonnosta ja ympäristöstä sekä ohjata kulutusta vähentävään käyttäytymiseen ja luonnon hyödyntämiseen virkistäytymisen lähteenä. Työpaikkoja on kunnilla ja järjestöissä. Työssä tarvitaan luontotietoutta, ympäristökasvatuksen perusteiden hallintaa, pedagogista osaamista ja yhteistyötaitoja.

Kunnat. Järjestöt. Luontoyritykset.

Selaa avoimia työpaikkoja: Luonto- ja ympäristöneuvoja

Luonto- ja ympäristöneuvojan työssä tarvitaan luonnon ja ympäristöasioiden tuntemusta sekä ympäristökasvatuksen perusteiden hallintaa. Työssä on tunnettava kestävään kehitykseen, kulutukseen ja kierrätykseen liittyviä asioita sekä luonnon ja luonnonmateriaalien hyödyntämistä. Työssä tarvitaan pedagogista osaamista sekä selkeää suullista ja kirjallista ilmaisua. Maastossa on osattava liikkua ja suunnistaa.

Luonto- ja ympäristöneuvonta on osattava suunnitella ja toteuttaa. Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämisessä tarvitaan organisointitaitoja. Työssä tarvitaan oma-aloitteisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja yhteistyötaitoja.

Työmenetelmät, työvälineet ja materiaalit on hallittava, minkä lisäksi luonnonmateriaalien hyödyntämisessä tarvitaan kädentaitoja. Työ on osattava tehdä luontoa kunnioittaen, vastuullisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti.

 

 

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon. Luontoalaan suuntautuen tutkintonimikkeitä ovat luonnonvaratuottaja, luonto-ohjaaja ja luonto- ja ympäristöneuvoja. 

 Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Ammattitaidon kartuttua voidaan suorittaa myös luontoalan ammattitutkinto ja luontoalan erikoisammattitutkinto. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

4180 €/kk

Yksityinen sektori

4350 €/kk

Julkinen sektori

4154 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat