Luonto-ohjaaja

Ammatit Julkaistu

Luonto-ohjaaja ohjaa matkailijoita ja vapaa-aikaa viettäviä ihmisiä luontoon suuntautuvilla retkillä, leireillä ja erilaisissa luonnossa tapahtuvissa aktiviteeteissa. Työpaikkoja on matkailualan ohjelmapalveluita tarjoavissa yrityksissä ja luontoyrityksissä. Monet toimivat itse yrittäjinä. Työssä tarvitaan luonnon tuntemusta, ohjausosaamista, asiakaspalvelutaitoja ja kielitaitoa.

Luonto-, ohjelmapalvelu- ja maatilamatkailuyritykset, järjestöt sekä itsenäisinä yrittäjinä.

Selaa avoimia työpaikkoja: Luonto-ohjaaja

Luonto-ohjaajan on hallittava luonnossa ohjaaminen. Työssä tarvitaan hyvä tietämys luonnosta ja luonnonilmiöistä sekä taito liikkua luonnossa. Lisäksi on hallittava ohjelmaan kuuluvat toiminnot ja niissä opastaminen, esimerkkinä melonta, kiipeily, vaellus, kädentaidot, hyvinvoinnin tuottaminen eläinten avulla, erityisryhmien ohjaaminen luonnossa ja luonnosta voimaantuminen.

Asiakaspalvelutaidot ovat työssä tarpeen. Yrityksen antamien asiakaslupausten ja laatutavoitteiden noudattaminen on tärkeää. Asiakkaiden turvallisuuteen liittyvät asiat on tunnettava. Yhteistyötaidot ja ryhmätyötaidot ovat tarpeen.

Työssä on osattava käyttää työvälineitä ja laitteita, joita tarvitaan ohjelmapalveluiden ja toimintojen toteuttamisessa. Työ on osattava tehdä luontoa kunnioittaen, vastuullisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti.

Työssä tarvitaan oma-aloitteisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn, sekä suunnittelu- ja organisointitaitoja. Hyvä suullinen ilmaisutaito on tarpeen. Kielitaito on tarpeen, sillä asiakkaina on myös ulkomaalaisia.

Yrittäjinä toimivien on lisäksi hallittava yritystoimintaan liittyviä asioita, esimerkkinä budjetointi, verotus ja markkinointi, sekä tunnettava ja seurattava alan toimintaympäristöä.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon. Luontoalaan suuntautuen tutkintonimikkeitä ovat luonnonvaratuottaja, luonto-ohjaaja ja luonto- ja ympäristöneuvoja. Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. Ammattitaidon kartuttua voidaan suorittaa myös luontoalan ammattitutkinto ja luontoalan erikoisammattitutkinto. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

2554 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto