Luotsi

Ammatit Julkaistu

Luotsi opastaa aluksia mereltä satamiin ja päinvastoin. Myös alusten satamansisäiset siirrot laituripaikasta toiseen kuuluvat tehtäviin. Luotsi työskentelee aluksen komentosillalla yhteistyössä päällystön ja muun miehistön kanssa. Luotsi työskentelee Finnpilotissa jonkin luotsiaseman alaisuudessa. Luotsin vastuullinen työ vaatii merikapteenin pätevyyden, riittävän merikokemuksen ja lisäksi oman erityiskoulutuksen.

Luotsilta edellytetään merikapteenin pätevyys, riittävä merikokemus ja lisäksi erityiskoulutus. Luotsin ammatissa joutuu käsittelemään aluksia ahtaissa kulkuväylissä ja hankalissa olosuhteissa. Työ on erittäin vastuullista, sillä kalliin aluksen sekä rahdin lisäksi kyse on matkustajien, miehistön ja muiden merenkulkijoiden turvallisuudesta.

Luotsin työ vaatii jatkuvaa tarkkaavaisuutta, valppautta ja huolellisuutta. Luotsi joutuu tekemään itsenäisesti ja nopeasti aluksen kulkuun liittyviä päätöksiä. Vuodenaikojen vaihtelu asettaa vaatimuksia luotsin työlle. Kesällä valoa on lähes vuorokauden ympäri, talvella vain muutaman tunnin ajan. Syksyisin työtä haittaavat myrskyt, talvella jääolosuhteet. Keväällä jäiden sulaessa ja jääkenttien liikkuessa esiintyy usein sakeita sumuja.

Komentosiltatiimin jäsenenä työkielenä on useimmiten englanti. Suomalaisessa merenkulussa myös ruotsin kielen asema on vahva. Muu kielitaito on hyödyksi. Luotsilta edellytetään kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Laajasta yleistiedosta on ammatissa hyötyä.

Virheetön väriaisti ja hyvä näköaisti sekä fyysinen kunto tutkitaan kahden vuoden välein merimieslääkärin tarkastuksessa ja siihen liittyvässä kuntokokeessa.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa merenkulun ammattikorkeakoulututkinnon merikapteeni (AMK). Luotsin toimeen valitut saavat Finnpilotissa vielä erillisen koulutuksen tehtäviinsä. Koulutus alkaa kuusi kuukautta kestävällä työssäoppimisjaksolla, jossa luotsioppilas tekee harjoittelumatkoja luotsaavien luotsien kanssa sekä harjoittelee simulaattorissa.

Luotsi voi siirtyä tai hänet voidaan siirtää asemalta toiselle, jolloin hän tarvitsee useamman kuukauden kouluttautumisen uuden alueen väylille.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Luotsilla on oikeus luotsata niillä väylillä, joihin hän on Traficomin myöntämällä ohjauskirjalla saanut luotsausoikeuden.

Merenkulun pätevyyskirjat (traficom.fi)

Mediaanipalkka

5272 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat

Haastattelut