LVI-asentaja

Ammatit Julkaistu

LVI-asentaja asentaa, korjaa ja huoltaa rakennusten lämpö-, vesi- ja ilmastointijärjestelmiä sekä -laitteita. Työpaikkoja on LVI-alan urakointiyrityksissä ja kiinteistöhuoltoyrityksissä. Ammatissa tarvitaan LVI-tekniikan tuntemusta, kädentaitoja, oma-aloitteisuutta, ongelmanratkaisutaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja ryhmätyöhön. Myös asiakaspalvelutaidot ovat työssä tarpeen.

LVI-alan yritykset, kiinteistöhuoltoyhtiöt, kunnat, vesi-, viemäri- ja energialaitokset sekä rakennus-, energia- ja kone- ja metallituoteteollisuus.

Selaa avoimia työpaikkoja: LVI-asentaja

LVI-asentajalta edellytetään lämpö-, vesi- ja ilmastointijärjestelmien ja LVI-tekniikan sekä laitteiden hallintaa. Usein tarvitaan myös tietotekniikan osaamista. Työssä on osattava lukea ja tulkita piirustuksia ja työmääräyksiä. Ammatissa tarvitaan kädentaitoja, oma-aloitteisuutta, suunnittelutaitoa, hahmotuskykyä, tarkkuutta, huolellisuutta ja vastuullisuutta. Asiakaspalvelutaidot ja kyky ymmärtää asiakkaiden tarpeet on olennaista.

Ammatissa on osattava usein arvioida tilanteita ja ratkaista ongelmia itsenäisesti ja mahdollisimman nopeasti. Asentajan on kyettävä myös ryhmätyöhön. Huoltotyöt on osattava toteuttaa niin, että ne aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa asiakkaalle.

LVI-asentjan tulee hallita työhönsä liittyvät rakennusmääräykset ja energiatehokkuusvaatimukset sekä osattava noudattaa ympäristö- ja turvallisuusmääräyksiä. Alan kehitystä on seurattava jatkuvasti, jotta omaksuu uusia teknologioita ja työmenetelmiä.

Työ edellyttää normaalia fyysistä kuntoa, mutta esimerkiksi putkiasennukseen voi liittyä tehtäviä, jotka vaativat fyysistä voimaa. Työtä joudutaan ajoittain tekemään kylmissä ja meluisissa paikoissa sekä hankalissa työasennoissa.

Työturvallisuudesta huolehtiminen on tärkeää. Monissa tehtävissä on tarpeen käyttää suojaimia.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa talotekniikan perustutkinnon, jossa voi suuntautua putkiasennukseen, ilmanvaihtoasennukseen, kylmäasennukseen ja rakennuspeltiasennukseen. Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Ammattitaidon kartuttua voidaan suorittaa myös talotekniikan ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

3335 €/kk

Yksityinen sektori

3346 €/kk

Julkinen sektori

3120 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto