Maanrakennusinsinööri

Ammatit Julkaistu

Maanrakennusinsinöörit toimivat maa- ja vesirakentamisen johto- ja suunnittelutehtävissä. He suunnittelevat esimerkiksi rakennusten perustuksia, teitä, siltoja, tunneleita, vesi- ja energiahuollon verkostoja sekä kanavia. Työpaikkoja on maanrakennusyrityksissä, suunnittelu- ja insinööritoimistoissa ja kunnilla. Ammatissa tarvitaan maa- ja vesirakentamisen tekniikoiden hallintaa, johtamis- ja suunnittelutaitoja sekä ongelmanratkaisukykyä ja taloudellista ajattelua.

Maanrakennusalan yritykset. Rakennusliikkeet. Rakennustuoteteollisuus. Insinööritoimistot. Suunnittelutoimistot. Tutkimuslaitokset. Kunnat. Yrittäjänä.

Selaa avoimia työpaikkoja: Maanrakennusinsinööri

Maanrakennusinsinöörin on tunnettava maanrakennustekniikkaa ja rakentamisen prosessi sekä hallittava suunnittelu- ja tuotantotekniikat. Ammatissa tarvittava osaaminen voi painottua esimerkiksi maa- ja pohjarakentamiseen, liikenneväyliin, kalliorakentamiseen, vesihuoltoon, vesirakentamiseen ja ympäristörakentamiseen.

Työssä tarvitaan johtamistaitoja, esimiesosaamista ja projektinhallintataitoja sekä organisointi- ja suunnittelutaitoja. Tehtävien hoito edellyttää ongelmanratkaisukykyä sekä taloudellista ajattelua. Kestävään kehitykseen perustuvassa rakentamisessa tarvitaan myös ympäristöalan tuntemusta. Ammatissa on tunnettava rakentamiseen liittyvä lainsäädäntö.

Maanrakennusinsinööri tarvitsee oma-aloitteisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn, mutta myös yhteistyö- ja ryhmätyötaitoja.

Työssä on osattava hyödyntää tietotekniikkaa. Kielitaitoa tarvitaan etenkin kansainvälisissä tehtävissä toimittaessa. Alan kehitystä on seurattava jatkuvasti.

Ammatissa työskennellään usein kalliiden hankkeiden ja niiden osavaiheiden kanssa. Myös aikataulut voivat aiheuttaa stressiä.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella rakennustekniikkaa ja suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK). Opinnoissa voi suuntautua yhdyskuntatekniikkaan tai maa- ja kalliorakentamiseen.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella myös rakennusalan työjohtoa. Tutkintonimike on tekniikan ammattikorkeakoulututkinto rakennusmestari (AMK).

Yliopistoissa voi opiskella teknisissä tieteissä rakennustekniikkaa. Alempi korkeakoulututkinto on tekniikan kandidaatti. Ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri. Opinnoissa voi suuntautua esimerkiksi infrarakenteisiin, rakenne- ja rakennustuotantotekniikkaan sekä yhdyskunta- ja ympäristötekniikkaan.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

4620 €/kk

Yksityinen sektori

4665 €/kk

Julkinen sektori

4411 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat