Maanrakennuskoneen asentaja

Ammatit Julkaistu

Maanrakennuskoneenasentaja huoltaa ja korjaa maanrakennustöissä käytettäviä koneita. Maanrakennuskoneenasentajat työskentelevät maanrakennuskoneita ja muita työkoneita myyvissä, vuokraavissa, huoltavissa ja korjaavissa yrityksissä. Työssä vaaditaan työkoneiden korjaus- ja huoltotaitojen lisäksi joustavaa palveluasennetta.

Työpaikkoja on maanrakennuskoneita ja muita työkoneita myyvissä, vuokraavissa, huoltavissa ja korjaavissa yrityksissä. Monet alalla toimivista yrityksistä sekä myyvät että huoltavat työkoneita.

Selaa avoimia työpaikkoja: Maanrakennuskoneen asentaja

Maanrakennuskoneen asentajalta edellytetään monipuolista teknistä osaamista maanrakennuskoneiden, hyötyajoneuvojen sekä muiden työkoneiden huolto- ja korjaustehtävissä. Ammatissa on tunnettava ajoneuvojen ja työkoneiden asennustekniikka, hallinta- ja valvontajärjestelmien sähkötekniikka, elektroniikka, hydrauliikka, pneumatiikka, hitsaustekniikka ja metallityöt.

Myös tietotekniikkaa on hallittava, sillä maanrakennuskoneissa käytetään entistä enemmän tietotekniikkaa. Työssä tarvitaan joustavaa palveluasennetta, sillä maanrakennuskoneen asentaja neuvottelee asiakkaiden kanssa korjauksista, töiden kiireellisyydestä ja muista koneiden huolto- ja korjaustöihin kuuluvista asioista.

Asentajan on pystyttävä tekemään vika-analyysi suullisen vikakuvauksen perusteella, ja hänen on osattava suunnitella korjaukseen tarvittava aika sekä tarvittavat työvälineet, varaosat ja tarvikkeet. Työkone voi mennä rikki melkein missä tahansa, joten asentajan on pystyttävä työskentelemään mitä erilaisimmissa paikoissa ja toisinaan jopa hyvinkin vaikeissa oloissa, esimerkiksi sateella ja kovassa tuulessa.

Kädentaidot ovat tarpeen, sillä asentajan on itse osattava korjata ja vaihtaa varaosat. Työ voi olla raskasta, sillä koneiden osat ovat järeitä. Ammatti vaatii valmiutta oppia uutta, sillä koneiden tekniikka kehittyy koko ajan, ja niihin tulee uusia ominaisuuksia. Jonkinlainen englannin kielen taito on tarpeen, sillä esimerkiksi ohjekirjoja ei välttämättä ole suomeksi.

Ajokortti on välttämätön. Työ on itsenäistä varsinkin matka-asentajalla, jotka työskentelevät yksin.

Allergia etenkin öljyille saattaa vaikeuttaa ammatissa työskentelyä. Hankalat työasennot voivat olla rasittavia, joten työssä tarvitaan riittävän hyvää kuntoa.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa autoalan perustutkinnon (ajoneuvoasentaja).

Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös ajoneuvoalan ammattitutkinto.

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Auto- ja kuljetustekniikka kehittyy koko ajan, ja siksi alalla toimivat tarvitsevat säännöllistä täydennyskoulutusta, jotta ammattitaito pysyy ajan tasalla. Maahantuojat ja valmistajat järjestävät jo alalla oleville merkkikohtaista lisäkoulutusta.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

3381 €/kk

Yksityinen sektori

3429 €/kk

Julkinen sektori

2734 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat