Maanrakennuskoneenkuljettaja

Ammatit Julkaistu

Maarakennuskoneenkuljettaja työskentelee maanteiden, katujen ja piha-alueiden rakennus-, kunnostus- ja huoltotöissä sekä muissa maarakennustöissä. Työpaikkoja on maanrakennusyrityksissä, kiinteistönhoitoon erikoistuneissa yrityksissä sekä valtiolla ja kunnilla. Työssä tarvitaan tarkkaavaisuutta sekä valmiutta työskennellä kaikkina vuorokaudenaikoina.

Maanrakentamiseen ja kiinteistönhoitoon erikoistuneissa yrityksissä, valtiolla, kunnilla sekä yksityisyrittäjinä.

Selaa avoimia työpaikkoja: Maanrakennuskoneenkuljettaja

Maarakennuskoneenkuljettajan työ vaatii ajoneuvon hyvää hallintaa, sillä työtä tehdään ajoittain hyvin hankalissa paikoissa teiden varsilla. Turvallisuus on raskaita työkoneita käytettäessä tärkeää, joten huolellinen ja kärsivällinen liikennekäyttäytyminen korostuvat.

Työ edellyttää valmiutta työskennellä silloin, kun työn teolle on tarve, mikä voi tarkoittaa myös yötöitä esimerkiksi teiden aurauksessa. Työ voi olla kiireellistä.

Huono näkö ja epilepsia estävät työskentelyn raskaiden koneiden parissa. Rasitusta voivat aiheuttaa ohjaamoiden melu, kehoon kohdistuva tärinä sekä ohjaamoiden kuumuus kesäisin ja ajoittainen kylmyys ja veto talvisin.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa rakennusalan perustutkinnon (maarakennuskoneenkuljettaja). Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös maarakennusalan ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto.Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Alan suurimmat yritykset järjestävät myös omaa koulutusta. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

3126 €/kk

Yksityinen sektori

3148 €/kk

Julkinen sektori

2595 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat