Maanviljelijä

Ammatit Julkaistu

Maanviljelijä harjoittaa maanviljelyä eli maataloutta. Maanviljelijä voi viljellä maata erilaisilla viljelykasveilla, kasvattaa karjaa, tuottaa maitoa, lihaa tai muita maataloustuotteita. Maanviljelijän työ käsittää usein monia erilaisia tehtäviä, kuten viljelyn suunnittelua, kylvöä, sadonkorjuuta, eläinten hoitoa ja maatalouskoneiden käyttöä. He toimivat useimmiten yrittäjinä omilla maatiloillaan. Ammatissa tarvitaan maatalouden tuntemuksen lisäksi ahkeruutta, pitkäjänteisyyttä sekä kykyä tehdä myös fyysisesti raskasta työtä.

Yrittäjinä omilla maatiloillaan. 

Selaa avoimia työpaikkoja: Maanviljelijä

Maanviljelijän tarvitsema osaaminen riippuu käytettävistä viljelymenetelmistä, viljelykasveista, eläimistä sekä maatalousteknologian kehityksestä. Osaamista tarvitaan esimerkiksi erilaisista maanviljelytekniikoista, maanmuokkauksesta, kylvöstä, lannoituksesta, kasvinsuojelusta, sadonkorjuusta ja varastoinnista. Lisäksi maanviljelijä tarvitsee tietämystä maatalouden kansallisista määräyksistä ja lainsäädännöstä, kuten eläinten hyvinvointiin liittyvästä lainsäädännöstä, ympäristövaatimuksista ja elintarviketurvallisuusmääräyksistä. Maataloudessa tarvitaan myös tietoteknisiä taitoja ja teknologian tuntemusta, sillä esimerkiksi navetat ovat usein monelta osin automatisoituja.

Kasvien ja eläinten elintapojen ja elinvaatimusten tuntemuksen lisäksi on hallittava myös taloudelliset asiat sekä tuotteiden markkinointi ja tarvikkeiden osto. Ammatissa eduksi on kyky tunnistaa ja hallita riskejä, kuten sääolosuhteiden vaihteluja, tuholaisia ja markkinahintojen vaihteluita.

Maanviljelijän on kyettävä myös huoltamaan ja korjaamaan työkoneita ja työssä käytettäviä laitteita sekä remontoimaan rakennuksia ja rakenteita. Tuotannon ja töiden suunnittelu edellyttää pitkäjännitteisyyttä ja järjestelykykyä, jotta työt tulevat ajallaan tehdyiksi. Myös budjetoinnin, kirjanpidon, varastonhallinnan taitoja tarvitaan.

Ammatissa vaaditaan kykyä oma-aloitteisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Myös vuorovaikutustaidot, asiakaspalvelutaidot ja kyky verkostoitua ovat tarpeen. Ammatin monipuolisuus edellyttää ennakkoluulottomuutta mitä erilaisimpien tehtävien suorittamiseen sekä kykyä mukautua uusiin vaatimuksiin.

Maatalousyrittäjälle hyvä terveys ja fyysinen kunto ovat tärkeitä, sillä osa työstä on fyysisesti raskasta ja ulkotyötä on paljon.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa maatalousalan perustutkinnon (maaseutuyrittäjä). Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös maatalousalan ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto tai metsäalan ammattitutkinto. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

Ammattikorkeakoulussa voi suorittaa luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinnon agrologi (AMK). Helsingin yliopistossa voi opiskella metsätiedettä ja suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon maatalous- ja metsätieteiden maisteri. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Maanviljelijän tulot vaihtelevat liiketoiminnan kannattavuuden mukaan.