Maisema-arkkitehti

Ammatit Julkaistu

Maisema-arkkitehti suunnittelee ulkotiloja, kuten puistoja, liikuntapaikkoja, aukioita ja piha-alueita. Tehtäviin kuuluu laatia suunnitelmia, piirustuksia, ohjeistuksia ja kustannusarvioita. Suunnitelmia laadittaessa huomioon alueen maantieteelliset, ekologiset ja kulttuuriin ja historiaan liittyvät erityispiirteet. Ammatissa tarvitaan visuaalisuutta, luovuutta, avaruudellista hahmotuskykyä sekä yhteistyötaitoja.

Maisemasuunnitteluun ja rakentamiseen erikoistuneissa yrityksissä, kunnilla, valtionhallinnossa, yrittäjinä ja järjestöissä.

Selaa avoimia työpaikkoja: Maisema-arkkitehti

Maisema-arkkitehdilta edellytetään maisema-arkkitehtuurin tuntemusta, kiinnostusta estetiikkaan ja historiaan sekä suunnittelutaitoja. Ammatissa on hallittava suunnittelutyövälineet ja työmenetelmät. Työssä on kyettävä ottamaan huomioon suunnitelmien toimivuus ja esteettisyys sekä ympäristönsuojeluun liittyvät seikat.

Ammatissa tarvitaan syvällistä näkemystä kulttuuriympäristöä muovaavista seikoista sekä mielikuvitusta, luovuutta ja ongelmanratkaisutaitoja. Työssä on tunnettava lainsäädäntöä ympäristöasioiden osalta. Maisema-arkkitehdin on osattava ottaa huomioon myös poliittisten päättäjien, tutkijoiden, suunnittelijoiden, viranomaisten ja rakennusurakoitsijoiden asettamat ehdot. Työssä on kyettävä löytämään toimiva ratkaisu eri näkemysten välillä.

Työssä tarvitaan yhteistyötaitoja ja ryhmätyötaitoja, mutta myös oma-aloitteisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Ammatissa on osattava ilmaista ideoitaan sekä kirjallisesti että piirtäen. Maisema-arkkitehdin on seurattava oman alansa kehitystä.

Maisema-arkkitehtuuria voi opiskella Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa. Ylempi korkeakoulututkinto on maisema-arkkitehti. Alempi korkeakoulututkinto on tekniikan kandidaatti.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

4263 €/kk

Yksityinen sektori

4411 €/kk

Julkinen sektori

4170 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto