Matkailuyrittäjä

Ammatit Julkaistu

Matkailuyrittäjä myy matkapaketteja ja järjestää matkoja kotimaassa ja ulkomailla. Matkat voivat olla esimerkiksi ohjelmapalveluita sekä majoitus-, ruokailu-, ryhmä- ja urheilumatkoja. He vastaavat myös palveluiden markkinoinnista. Työ edellyttää palveluhenkisyyttä, joustavuutta, vastuuntuntoa, organisointitaitoa ja kielitaitoa.

Itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Selaa avoimia työpaikkoja: Matkailuyrittäjä

Matkailuyrittäjän on tunnettava hyvin matkailukohteet ja palvelut, jotka kuuluvat hänen palveluvalikoimaansa. Matkailuyrittäjän työssä menestymistä edesauttavat taito verkostoitua, toimia asiakaslähtöisesti ja vastuullisesti. Ammatissa tarvitaan palveluhenkisyyttä, vuorovaikutustaitoja ja myyntihenkisyyttä. Työssä on tultava toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja osattava työskennellä heidän kanssaan.

Matkailupalvelut ja tuotteet on osattava räätälöidä asiakkaiden odotusten ja tarpeiden mukaan, joten ammatissa vaaditaan kykyä arvioida palveluita, ottaa vastaan palautetta sekä kehittää palveluita näiden pohjalta. Yritystoiminta edellyttää liiketoimintaan, kuten talouden hallintaan ja markkinointiin liittyvää osaamista. Ammatissa tarvitaan hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa.

Matkailuyrittäjältä edellytetään hyvää kielitaitoa. Muuttuvat tilanteet vaativat paineensieto- ja ongelmanratkaisukykyä.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa matkailualan perustutkinnon (matkailupalvelujen tuottaja). Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös matkailupalvelujen ammattitutkinto ja opastuspalvelujen ammattitutkinto (matkaopas).

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella matkailu- ja palveluliiketoimintaa ja suorittaa ammattikorkeakoulututkinnon restonomi (AMK). Yliopistossa voi opiskella matkailututkimusta. Ylempi korkeakoulututkinto on yhteiskuntatieteiden maisteri. Alempi korkeakoulututkinto on yhteiskuntatieteiden kandidaatti. Useat yliopistot muodostavat yhdessä matkailualan verkostoyliopiston. Matkailualan verkostoyliopisto järjestää matkailualan monitieteistä perus- ja jatkokoulutusta sekä edistää matkailualan tutkimusta. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

3555 €/kk

Yksityinen sektori

3609 €/kk

Julkinen sektori

2995 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto